• Laster aksjedata...

I dagens samfunn er det mange unge som reiser mye, og følgelig er avhengige av å ha med seg en eller annen form for betalingsmidler. Være seg kontanter eller kort, og da man i følge loven skal være over 18 år og myndig for å kunne stifte gjeld faller de fleste utenfor den kategorien som kan benytte seg av et kredittkort og de fordeler dette gir.

Nå finnes det riktignok løsninger på debetkort til barn og unge man kan få i ordinære banker, men da disse ikke kan benyttes ut over den summen som på forhånd er satt inn på dem, har man ikke noe sikkerhetsnett i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå.

Derfor er det mange som anskaffer et kredittkort spesielt til bruk for barna, noe som ha både positive og negative sider. De positive er at barna ikke trenger å ha med seg kontanter overalt, samtidig som det ofte inkluderes av eventuelle forsikringsordninger tilknyttet kortet, det negative er at det er kortets juridiske innehaver som er ansvarlig dersom noe skulle skje.