• Laster aksjedata...

bedriftsøkonomi, foretaksøkonomi, studiet av den økonomiske virksomhet sett fra en bedrifts synspunkt og i særlig grad den økonomiske virksomhet som foregår innen bedriftens egen ramme. En systematisk oppbygging av den bedriftsøkonomiske vitenskap tok til i Tyskland omkring år 1900. Særlig vekt ble lagt på regnskapslære og på omsetningsfunksjonens teknikk og organisasjon. I mellomkrigstiden fulgte en nærmere utforming av faget og samling om det som nå gir det dets ramme: De økonomiske problemer i bedriften, uansett av hvilket slag denne er.
Tysk og tidligere skandinavisk bedriftsøkonomisk litteratur omfattet i særlig grad verker som søker et samlet system for fagets formål, omfang, metoder osv., og tallrike analytiske og praktiske verker om bedriftens regnskapsvesen og hva som står i forbindelse med det. Den engelske og amerikanske litteratur og forskning har konsentrert seg mer om de enkelte funksjoner som regnskap, kostnadsanalyse, markedsføring, finansiering, organisasjon, administrasjon, ledelse og personalproblemer, men med stigende interesse for analyse av foretaket som helhet.
Søking etter metoder for løsning av bedriftsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse av matematiske og statistiske metoder, samt elektronisk databehandling har spilt en stadig større rolle.