• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Vedr. bidrag til fraskilt ektefelle. Jeg betaler kr. 6.500,- pr. måned til min fraskilte ektefelle i barnebidrag for 3 barn under 18 år. Dette er en privat avtale vi har inngått, og beløpet overstiger det NAV’s satser tilsier at jeg skal betale. Vi har barnene 50% hver; dvs. annenhver uke. Kan jeg trekke fra dette beløpet/evt. deler av beløpet på selvangivelsen?
Det er ikke fradragsrett for barnebidrag.