• Laster aksjedata...

Her er 7 dumheter som du risikerer å gjøre når du skal bruke et billån:
* Du har ikke undersøkt alle mulighetene. Mange mennesker ender med å ta det lånet som bilforhandleren tilbyr, men hvem sier det er det billigste? Hvis du bruker litt tid på å sammenligne priser på billån, så kan du spare penger hver måned.
* Du nøyer seg med å se på renten. Du må ikke nøye seg med å se på renta på billånet. Du skal også huske å ta hensyn til evt. gebyrer og til hvilke vilkår det gjelder for lånet.
* Du lar deg styre av dine følelser. Hvis du ikke har undersøkt tingene på forhånd, så er du et lettere offer for bilforhandlerens såkalte supre tilbud. Vær vel forberedt fra første besøk hos bilforhandlerne.
* Du fokuserer på de månedlige avdragene. Hvis du fokuserer på de månedlige avdragene fremfor bilens pris, så risikerer du å lure deg selv. Bilens pris er nemlig alltid den sammen, mens de månedlige avdragene avhenger at lånevilkårene.
* Du ser på bilen før finansierigen. Før du ser på noen som helst biler, så skal du overveie det du kan betale. Kikk på din budsjett før du begynner å besøke bilforhandlerne.
* Du tar et billån med lengre løpetid enn nødvendig. Biler faller rask i verdi, så pass på med å bli med et lån for lang løpetid. De månedlige avdragene er riktignok lavere hvis løpetiden er lang, men det er utgiftene til renter bestemt ikke.
* Du overveier ikke budsjettet ditt hele lånets løpetide. Du skal kanskje bare betale av på billånnet i 3-5 år, men det betyr ikke at du kan sette deg for stramt. 3 år er lengre tid enn det umiddelbar synes når du står hos bilforhandleren.