• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Vi eide en bil som vi hadde lån på, 200.000 kroner, fra mars til desember som vi betalte på. Denne er ikke oppført på selvangivelsen. Hvor skal det føres opp? Får man noe til gode på et så lite lån, eventuelt hvor mye?
Bilen regnes som en formuesgjenstand, og det er det du eier ved utløpet av skatteåret (altså 31. desember 2010) som skal telles med. Derfor skal ikke bilen stå i selvangivelsen.
Når det gjelder lånet, skal dere få fradrag for renteutgifter som er betalt i løpet av 2010. Det skal banken ha ført i post 3.3.1 (rentene) og 4.8.1 (lånet).
Hvis lånet er innfridd i løpet av 2010 skal det ikke stå i post 4.8.1, men betalte renter skal dere få fradrag for i post 3.3.1.