• Laster aksjedata...

Bind renten på lånet ditt
Flere banker tilbyr nå en effektiv rente på 6,5 prosent for lån med fem års rentebinding. Tiårsrenter er noe lavere, mens treårsrenter er noe høyere. Mange kan altså senke renten med mer enn ett prosentpoeng ved å inngå avtale om fastrente. I så fall vil de månedlige utgiftene bli redusert med 600 kroner før skatt, rundt regnet. Samtidig vil du få full visshet om renter og avdrag i den perioden renten er bundet for.
Hvis du klarer deg fint med 6,5 prosent rente, men sliter med 7,5 prosent, er det bare å få bundet renten så fort som mulig.
Men vil det lønne seg? Det vet du ikke før langt inn i bindingstiden. Det er alminnelig å anta at man i det lange løp må betale en forsikringspremie for fastrente, men det er aldri blitt tallfestet hva denne premien eventuelt er i Norge. Og det lange løp er lenger enn fem eller ti år. For så korte perioder vil tilfeldighetene avgjøre hva som lønner seg.
Hvis finanskrisen vedvarer, eller Norges Bank ikke får bukt med inflasjonen, kan det vise seg veldig lønnsomt å binde renten nå. Hvis derimot finanskrisen blåser fort over og inflasjonen kollapser, kan de med fastrente bli sittende med skjegget i postkassen.