• Laster aksjedata...

Kikker CIA med på kontoen, når vi betaler for å leie et sommerhus i Spania eller kjøper over nettet?

Og hva gjør EU for å beskytte borgernes personlige opplysninger om f.eks. bankoverførsler?

Flere utvalg fra Parlamentet ønsker nå svar fra Rådet og Kommisjonen i den saken.

Egentlig er det for å rekke opp terroristbander, men mange vanlige nordmenn har kanskje fått overvåket sine internasjonale overførsler av de amerikanske myndighetene i sin jakt på terroristnettverk.

I juni 2006 kom det fram i pressen, at SWIFT, som formidler de internasjonale bankoverførslene, hadde utlevert personopplysninger til de amerikanske myndighetene siden slutten av 2001.

22. november 2006 konkluderte den særlige arbeidsgruppen for databeskyttelse under Kommisjonen at EUs datasbeskyttelsedirektiv ikke var blitt overholdt i forbindelse med utleveringen av opplysninger fra SWIFT, og derfor har Parlamentet en rekke spørsmål til både Rådd og Kommisjonen.

Råden skal blant annet forklare hvorfor Rådd og medlemsland har vært så tause i denne saken.

«Hvorfor har Rådd og medlemsstatene vært passive i denne saken hvor borgernes personlige data ikke er blitt tilstrekkelig beskyttet, og hvor det er mistanke om næringslivsspionasje» spør formennene for Økonomi-og-Valutautvalget og utvalget om Borgernes Rettigheter og Rettslige og Indre Anliggender.

Kommisjonen blir bedt om å svare på hva de har tenkt seg å gjøre for å sikre respekten for de grunnleggende prinsippene om databeskyttelse overfor USA, og om det er andre virksomheter, f.eks. de, som framstiller kredittkort, som er blitt bedt om å gi lignende opplysninger til USA.