• Laster aksjedata...

21. september 2010

Knapp en tredjedel av de danske boligeierne som har rentetilpasningslån, kjenner ikke konsekvensen for privatøkonomien deres, hvis renten stiger med 1 prosentpoeng. Det viser en undersøkelse fra YouGov Zapera A/S, som BRF-kreditt har fått foretatt. Undersøkelsen er en spørreskjemaundersøkelse som er laget blant tilfeldig valgte ut boligeiere med 1-årige rentetilpasningslån på mer enn 800.000 kr.
Boligeierne er fristet av de historisk lave rentene
Gjennom lengre tid har rentetilpasningslån vært den mest populære låneformen her. Det betyr at mer enn hvert annet lån i den samlede porteføljen av hypoteklån i Danmark aktuelt er rentetilpasningslån. Det skyldes blant annet at mange boligeiere er blitt fristet av de historisk lave rentene, vi har opplevd her i kjølvannet av den finansielle krisen. Det er dermed mange , det har stort fokus på å få det billigst mulige lån. Umiddelbart er det ikke slik at boligeierne velger lånene deres i blinde. Det forholder seg nemlig slik at 85 prosent av de spurte boligeierne kjenner til fordeler og ulemper ved rentetilpasningslån. Det er imidlertid noen, for hvem det er vanskelig å omsette disse fordelene og ulemper til faktiske størrelser i privatøkonomien.
God idé å lage aktiv gjeldspleie
Generelt er det en tendens til at boligeierne har stort fokus på fordeler og ulemper, når de tar opp lån. Når valget så er truffet, er det de færreste som løpende overveier å lage aktiv gjeldspleie. Denne utviklingen fremgår av Realkreditrådets utlånsstatistikk. Her sees en tendens til at boligeierne ved nyopptatte lån velger variabelt forrenta lån, når renten faller, og med fastrente lån, når renten stiger. Det er jo i seg selv fint nok, men i virkeligheten kunne boligeierne også utvise rettidig omhu på deres eksisterende lån. Det er nemlig en fordel å fastlåse renten, når denne er nådd bunnen. Aktiv og rettidig gjeldspleie er typisk for sen, når renten er begynt å stige igjen. For øyeblikket har vi historisk lave renter, og det er ikke forventningen vår at de skal stige voldsomt fra den ene dagen til den annen. Men gitt at rentene aktuelt er så lave, snakker sannsynligheten for at vi gjennom høsten vil se dem stige.
Søg ly for renten
Slik som vi aktuelt ser renteutviklingen, er det en overveielse verdt å søke sikkerhet på en eller annen måte. Umiddelbart finnes det flere forskjellige måter å søke sikkerhet på. Aktuelt vil det være relevant å gjøre i form av et med fastrente lån, men synes man, det er for dyrt på grunn av forskjellen i renten, finnes det alternativer som f.eks. F3, F5 eller Kort Garantilån.