• Laster aksjedata...

Når du har funnet den riktige boligen, skal du treffe en lang rekke beslutninger. Vi viser veien til hvordan du blir velforberedt. BUDGIVNING: Før du kjøper din nye boligen, skal du tale grundig med eiendomsmegleren, så du er best muligt informert om boligen og handelens betingelser, og du skal kanskje gjennomgå boligen med en byggesakkyndig og tale med bank og advokat. Du skal for øvrig være oppmerksom på at boligens annonserte pris ikke er et tilbud, som selger er bundet av, hvis du aksepterer prisen. Den annonserte prisen er «en oppfordring til å gi tilbud». Din bud er med andre ord et tilbud, som selger kan dra stilling til, og som du er bundet av, hvis selger velger å akseptere det. Selve bud kan du gi muntlig eller skriftlig til eiendomsmegleren, som så vil utarbeide en såkalt kjøpsavtale. Kjøpsavtalen er dokumentet, som er det bindende grunnlaget for selve handelen. Kjøpsavtalen er altså din budet på eiendommen, men blir en bindende avtale, i den øyeblikket selger skriver under. Som kjøper kan du være i den situasjonen at du ønsker å by på en eiendom til en lavere pris, enn den utbydde. Megleren er generell forpliktet til å legge fram ethvert kjøpstilbud for selger. Likevel kan selger ha frabedt seg bud under en viss grense, og det skal megleren naturligvis respektere. Du kan ikke forvente å bli tatt alvorlig, hvis budet ligger urealistisk langt fra den utbydde prisen, men det er vanskelig å si generell, noe som er et rimelig bud. Det avhenger i høy grad av området og av interessen fra andre kjøpere. Du kan ofte handle med prisen på boliger. Det er ingen grunn til å gi mer enn nødvendig. Muligheten for et avslag i prisen er også tilstede, selv om en boligen like er blitt utbudt. Det skyldes helt på selgers situasjon. Hvis eiendommen krever forbedringer, er det helt legalt å forlange et avslag svarende til hva forbedringene vil koste. Når boligen har vært til salg i lengre tid, er selger ofte blitt bløtgjort, og det er derfor gode muligheter for prisforhandling. Anbudrunde Eiendomsmegleren vurderer noen ganger at boligen er så attraktiv, at den ikke skal selges gjennom de vanlige kanalene, men at det skal holdes anbudrunde over boligen. Når det holdes anbudrunde, er det tale om en budrunde, hvor du og andre interessert kjøpere kan by på en bolig etter samme vilkår og regler. Dansk Ejendomsmeglerforening og Forbrukerrådet har fastsatt etiske regler for området, som meglerne skal følge. Det betyr at anbudrunden skal tilrettelegges, så interessert kjøpere får mulighet for å foreta de nødvendige tekniske, økonomiske og juridiske undersøkelser og overveielser, før det avgis bud. Eiendomsmegleren skal også innen budgivning sørge for at du får et standardutkast til en kjøpsavtale, og opplyse hvilke vilkår det har særlig betydning for selger. Du får også et skjønn over hva salgsprisen sannsynligvis vil komme til å ligge på. Din bud skal lyde på en bestemt kontantpris, og budet kan ikke betinges av forhold, som du kunne ha undersøkt innen budet. Det er heller ikke mulig å by over, når anbudrunden er forbi. Hensikten med en anbudrunde er å sikre selger de best betingelsene for sitt boligsalget. Det er selgers eiendom, og akkurat som i enhver annen handel kan selger velge å akseptere et bud eller forkaste det. Hvis selger ikke er tilfreds med noen av budene, kan alle bli forkastet. Du har altså ingen garanti for å få boligen, selv om du kommer med det høyeste budet. Godt råd
Hvis du havner i en anbudrunde, er det en god ide å bruke egne rådgivere. Eiendomsmegleren vil sikkert hjelpe deg, men det er stadig selgers mann. Og det er eiendomsmegleren, som har rådd selger til anbudrunden. Med egne rådgivere får du upartiske øyne på saken, så du ikke ender med å kjøpe altfor dyrt. Husk å bevare roen ved en anbudrunde. Du skal bare by det for boligen, som du synes, den er verdt.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.