• Laster aksjedata...

Når kjøpsavtalen er signert, skal handelens vilkår og tidsfrister oppfylles. Helt forenklet handler det om at selger har krav på å få sine penger, og du har krav på å få boligen overdratt samt få det juridiske beviset på sitt eierskapet – nemlig skjøtet. BOLIGHANDEL: Kjøpsavtalen inneholder tidsfrister for utbetaling og overtakelse av boligen. Dessuten skal tinglysning, finansiering og øvrigt papirarbeide på plass, før handelen er endelig. I dag handles etter kontantprinsippet – det vil si, at du betaler selger kontant. Hvordan du finansierer kjøpet er selger uvedkommende. Liksom det er deg uvedkommende, hvordan selger fjerner sine gamle lånene og øvrige finansielle forpliktelser, som er tinglyst på eiendommen. Noen ganger kan det likevel betale seg for deg å overta selgers lån. I så fall ordner din banken eller advokat en gjeldsovertakelse. Begge parters representanter samarbeider, så handelen kan falle på plass så rask som mulig. Hele prosess etter kjøpsavtalens skrive under kalles å beriktige handelen. Ofte vil det være din advokaten, som beriktiger handelen, da han har ansvaret for den juridiske prosessen og også er ansvarsforsikret, så du ikke løper noen risiko. Banken vil i praksis utføre meget av arbeidet med finansieringen, selv om det prinsipiell er advokaten, som beriktiger handelen. Selve prosedyre Prosedyren er noenlunde som følger, hvis eiendommen skal finansieres med hypoteklån og banklån: Din bank deponerer utbetalingen enten hos eiendomsmegleren eller i selgers bank. Deretter stiller banken garanti for resten av kjøpesummen overfor selger. Du beslutter i samråd med banken eller andre rådgivere hvordan boligen skal finansieres. Realkredittpantebrev og banklån opprettes og signeres. Banken sørger heretter for å få lånene på plass og tinglyst. Ofte i samarbeid med advokaten. Din advokat skriver skjøtet – og eventuelt selgerpantebrevet – og sørger for tinglysning. I samarbeid med banken sørger advokaten for endelig tinglysning, når selgers gjeld er slettet fra eiendommen. På overtakelsesdagen sender banken penger til selgers bank med en klausul om at kjøpesummen først er på plass, når selgers lån er slettet i tingboken. Når handelen er gjennomført, skriver din advokaten reguleringsoppgjøret og refusjonssoppgjøret og sender deg alle papirene i saken.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.