• Laster aksjedata...

Boliglån
De beste boliglånene får du hvis du sjekker mange tilbud. Det er hundrevis av utlånere som vil at du skal ha boliglånet ditt i akkurat deres firma. Det er store penger å tjene for disse utlånerne hvis du velger dem. Du kan spare tusenvis av kroner i året på å velge riktig utlåner for boliglånet ditt så stå på. Boliglån er noe man ikke tar opp mange ganger i livet så gjør det beste ut av det med en gang og ikke gå inn i dyre avtaler. Sørg for å prute skikkelig så skal du se at du får et rimelig boliglån.
Så er valget da, skal man velge fastrente eller flytende rente på lånet sitt. Det har vist seg at flytende er billigst, men for de som må ha en stor grad av forutsigbarhet så kan det være best med fastrente på boliglånet sitt.
Du kan også velge å låne penger til bolig i en bank som ikke er i nærheten av deg. Det finnes mange gode lokalbanker som har bedre betingelser for boliglån en de store. Har du sjanse til å låne fra slekt er det selvfølgelig det beste. Da kan du slippe unna med et boliglån uten renter. Høres bra ut ikke sant ? Vel, de fleste av oss må nok belage seg på å betale renter på boliglånet, men selg deg dyrt . 🙂
——————————-
Boliglån
De fleste låner penger i banken når de skal kjøpe bolig. Det er vanlig at banken krever at kjøperen har litt penger selv (egenkapital) slik at man ikke låner alle pengene boligen koster. Men det er ulike regler i bankene. Hvor høy rente en må betale på lånet, avhenger også av hvor stor del av boligens verdi som er belånt.
Det er lurt å sjekke betingelsene i flere banker før man tar opp boliglån. Et lån vil påvirke din og familiens økonomi i mange år framover. Det er også lurt å undersøke i kommunen om det er noen låneordninger der som kan gjelde deg. Husbanken har spesielle låneordninger for ungdom og andre som trenger hjelp til å skaffe seg bolig. Kommunen administrerer disse ordningene. (De slipper unna med å ta snarveier)
Hun nevner som eksempler at inntekten din kan bli lavere fordi du velger å jobbe mindre, og i den mer ekstreme graden, at du blir ufrivillig arbeidsledig eller arbeidsufør.
Det er i hovedsak to typer boliglån:
annuitetslån
serielån
Annuitetslån
Annuitetslån betyr at terminbeløpene er like store gjennom hele nedbetalingsperioden forutsatt at renten ikke endrer seg. Til å begynne med er rentedelen høy og avdragsdelen lav. Etter hvert som lånet nedbetales, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større. Når renten endrer seg, endrer også terminbeløpet seg. Løpetiden på lånet blir den samme. De samlede rentekostnadene er høyere for et annuitetslån enn for et serielån. De fleste velger annuitetslån, fordi de månedlige lånekostnadene blir lavere i starten. På utgiftssiden kan en moderat hendelse være at gjeldsrentene øker, eller en ekstrem hendelse være at du blir skilt eller noen i familien din blir syk.
—————————
Boliglån til ansatte fra Universitetets fondsmidler
Universitetets fondskapital kan diponeres til utlån til ansatte vedrørende boligformål. Med boligformål menes anskaffelse av bolig, tilbygg eller restaurering. Boliglån gis på vanlige rentevilkår som for 1. prioritets pantelån. Ledelsen er NOE av problemet, men det er heller en veldig kravstor arbeidsstyrke som er problemet.
Lånets størrelse er på maksimum kr 100 000,- og gis til fast ansatte og stipendiater ved UiTø. Lånet må betales tilbake i sin helhet når arbeidsforholdet opphører.
—————————-
Frykter dyrere lån på bolig
Særnorske regler kan gjøre at det blir dyrere for norske banker å tilby boliglån enn for utenlandske konkurrenter som Nordea og Handelsbanken, frykter banknæringen. Det kan også hende at den økonomiske situasjonen vi har plassert våre eksempelpersoner i, innenfor de rammene som er gitt av Finansportalen.no, ikke gir dem.
Når banker låner ut penger må de sette av en viss andel av lånet som reserve. Denne reserven kalles kapitaldekning og må tas fra bankens egenkapital. Kapitaldekningen skal redusere risikoen for at banker går konkurs og påfører staten tap. Staten garanterer nemlig for kundenes innskudd. Derfor vil ikke vanlige folk ha noe å frykte selv om en bank skulle tape så mye penger at den ikke har råd til å betale ut innskuddene.
Neste år innføres nye regler for kapitaldekning i EU og Norge. Regelverket har felles minstekrav som de enkelte land må oppfylle. Det er imidlertid anledning til å innføre strengere regler enn minstekravene. Med de nye reglene vil bankene trenge mindre kapitaldekning enn i dag.
Nye regler for europeiske banker kan gjøre boliglån billigere neste år. Men Finansdepartementet viser til prispresset i boligmarkedet og spør om det bør stilles strengere krav til sikkerhet for norske banker enn minimumskravet i EU. Denne artikkelen gir et kjapt innblikk i det som er problemet ved lav arbeidsløshet.
Arne Skauge, som er administrerende direktør i FNH – Finansnæringens Hovedorganisasjon – tror ikke strengere krav vil føre til mindre prispress i boligmarkedet.
Det nye regelverket har antagelig ført til billigere boliglån allerede, fordi bankene har tatt de nye reglene på forskudd. I sommer har bankenes fortjeneste på boliglån falt med 0,2-0,3 prosentpoeng på grunn av sterk konkurranse. Med de nye reglene vil boliglån binde opp mindre egenkapital enn tidligere. Dermed vil bankenes kostnader til boliglån gå ned. Om bankene presser prisen ytterligere neste år er usikkert.
Særnorske regler kan få to konsekvenser, mener han: Enten må norske banker ta høyere rente på boliglån enn utenlandske banker. I så fall vil utlendingene øke sin markedsandel i Norge. I dag har Nordea, Fokus og andre banker med utenlandske eiere 25-30 prosent av markedet, og de vokser raskere enn norskeide banker. Statsminister Anders Fogh Rasmussens altoverskyggende utfordring blir å håndtere en rekke trusler mot dansk økonomi . De økonomiske vismennene, Nationalbanken og OECD krever en rask oppstramning av finanspolitikken – fremfor å løpe risikoen for en lengre periode med høyere ledighet og lavkonjunktur.
Ikke billigere boliglån likevel?
Nye regler åpner for billigere boliglån. Men nå har Finansdepartementet kommet på banen.
Neste år blir det innført nye regler for kapitaldekning i EU og Norge. Med disse vil bankene binde opp mindre egenkapital i boliglån enn tidligere, noe som igjen betyr lavere kostnader.
Men Finansdepartementet spør ifølge avisen nå om det bør stilles strengere krav til sikkerhet for norske banker enn EUs minstekrav, og viser til prisgaloppen i boligmarkedet. I 2008 og 2009 vil statsminister Anders Fogh Rasmussen og VK-regjeringen bli konfrontert med vanskelige økonomiske utfordringer. Ministerholdets evne til å reagere riktig vil få betydning for, om flere års opptur for dansk økonomi ender i en myk eller hard landing.
Konsekvensen kan bli at norske banker må tilby boliglån dyrere enn for utenlandske konkurrenter som Nordea, Handelsbanken og Fokus Bank (eid av Danske Bank).
————————————
Får jeg boliglån etter en inkassosak?
Spørsmål: Hei! Har havnet i en inkasso sak hos sparebanken, men er ferdig med å betale i juni. Jeg har veldig lyst til å ta opp et boliglån. Kan jeg da få det hos banken fra juni av eller må jeg vente i et år før jeg kan søke om boliglån?
Svar: Det finnes ingen regler om at du må vente med å søke boliglån fordi du har en inkassosak gående. Erfaringsmessig kan det være vanskeligere å få lån når du har hatt en inkassosak, men det blir opp til banken å vurdere.
————————————
Slutt på gunstige boliglån
Statsansatte har ikke lenger gunstige boliglån som frynsegode. Etterspørselen etter boliglån i SPK faller nå så kraftig at den må si opp ansatte.
Billige boliglån i SPK har helt siden ordningen ble etablert vært regnet som et viktig frynsegode for statsansatte. De har kunnet låne inntil 750 000 kroner til en rente som det siste tiåret i snitt har ligget 1,5 prosentpoeng under renten i det ordinære lånemarkedet. Men det siste årets kraftige rentefall har snudd situasjonen på hodet. Siden i fjor høst har renten på boliglån i SPK ligger over det ordinære markedet.
Og nå synker interessen blant kundene:
Antall låntagere i SPK falt fra 38 200 i januar til 36 300 ved utgangen av august. Første halvår i fjor kom det i snitt 190 nye lånesøknader i uken, mens det første halvår i år falt ned mot 120 pr. uke. Regjeringen kjemper allerede med den nye barske virkeligheten. DERE ukene opp til folketingsvalget 13. november 2007 tegnet de letende statsrådene fortsatt rosenrøde scenarier for økonomien, og valgkampen var preget av løfter om massive investeringer i sykehus, eldrepleie og skoler, liksom regjeringen reklamerte for sin nye skattepakken med lettelser av skatten på arbeid.
– Da vi godtok et nulloppgjør i vår, mener vi at vi fikk løfter fra Norman om at renten på boliglånet vårt skulle ligge 1,5-2 prosent under det ordinære markedet. Vi er sure for at Regjeringen ikke har fulgt opp, sier han.
Statsansattes rett til boliglån i SPK er nedfelt i tariffavtalen, mens renten fastsettes av Stortinget. Renten ble regulert ned i forbindelse med revidert budsjett i vår, og Regjeringen har varslet en ny nedjustering i høst med tilbakevirkende kraft fra 1. september. Det vil sette SPK-renten ned fra dagens 5,5 prosent til 4 prosent. Men selv etter denne rentenedgangen, vil statsansatte ikke ha noe spesielt gunstig boliglån.
Boliglån
Boliglån med sikkerhet ytes med inntil 750 000 kroner. Lånet gis etter regler fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Nettadresse: www.spk.no/person/boliglan I dag lyder helt andre toner. Med en bemerkelsesverdig uttalelse har den nye finansministeren Lars Løkke Rasmussen advart om at tarifforhandlingene i våren 2008 for de store gruppene av offentlig ansatt kan sende dansk økonomi i krise.
Boliglån og boliglån sa mannen som sto opp ned i motorrommet på bilen. Her skal vi ikke låne til bolig forkynte han. Bilen bruker opp alle penga våres og noe hus kommer ikke på tale på de første 10 årene. Kjerringa maser, men det spiller ingen rolle, boliglån er utelukket de ti første åra. Unga skal på skole og jeg holder på å le meg i hjel. Ja, det sa brura også. hehe, når kona får seg en feit og fin jobb i postvesenet tenker jeg at vi kan låne til bolig, men før det ? Ikke tale om. Saken er den at jeg liker å leie hus, ikke eie. Ja, leie ja, det er jo bare å kaste penga ut igjennom viduet det, men det driter jeg glatt i. da kan jeg flytte fra hus til hus akurat når jeg vil og slipper å tenke på å selge hver eneste gang. Boliglån er for pensjonister. pensjonister ja, låner de penger da ? Kanskje ikke det, nei, da blir det aldri noe lån på meg, det skal være sikkert og visst.
——————-
Når kan det betale seg å ta opp et boliglån?
Som utgangspunkt kan det ikke betale seg å ta opp et boliglån, hvis lånets sikkerhet ligger innenfor 80 prosent av boligens handelsverdi. I så fall vil det være billigere å ta opp et normalt hypoteklån.
Dessuten spiller faktorer som rente, gebyr og løpetid en avgjørende rolle for om det kan betale seg å ta opp et boliglån frem for å trekke på kassakreditten. Det handler nemlig ikke bare om lave renter, men også om de øvrige kostnadene i forbindelse med opptaket av boliglånet. Utgifter til tinglysning og bankens gebyr kan nemlig rask gjøre et mindre boliglån til en dyr fornøyelse. Under onsdags høringer i Repræsentanterns Hus antydet Federal Reserve-sjefen at han er klart til å senke renten enda engang, selv om han ser tegn på stigende inflasjon, som det også er bankens oppgave å avverge.
Eksempel: Låner du 100.000 kr. med sikkerhet i eiendommen, koster tinglysningsavgift alene 2.900 kr.. Skal du attpåtil betale 3.000 kr. i gebyr til banken, kan et trekk på kassakreditten være en bedre løsning, enda renten kanskje er litt høyere enn på boliglånet.
——————–
LOfavør Medlemslån
Lån til bolig
Med gunstige vilkår
Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales.
Flyttes lånet til SpareBank 1 eller Sparebanken Vest, eller tas det opp nytt lån, betales ikke omkostninger til banken (inntil kr 1.500,-)
—————————————-
Avdragsfrie boliglån i skuddet
Bare én av fire med gjeld har et mål om å bli gjeldfri i løpet av livet. Den nye holdningen til gjeld gjør at stadig flere velger avdragsfrie boliglån.
Ifølge Kredittilsynets boliglånsundersøkelse for 2005, ble hvert åttende av 3000 sjekkede boliglån i fjor høst gitt med avdragsfrihet. DnB Nor bekrefter at avdragsfrie lån blir mer og mer populære, mens Nordea Bank tror tallet er enda høyere.
– Et anslag vi har gjort viser at omtrent hvert tredje boliglån blir gitt med noen års avdragsfrihet. Dette inkluderer såkalt boligkreditt, sier Nordeas informasjonsdirektør Kjell Flø. Hvilket underminerte mange danskers privatøkonomi. De oppsiktsvekkende uttalelsene fra statsråden ble rygget opp av Fogh, som også advarte mot at de offentlig ansette skrudde dem lønnskravene opp. Det vil skade konkurranseevnen og sette en ond spiral i gang, sa regjeringssjefen.
Kjøper i stedet
– Trenden er at man har gjeld i lenger tid, og fenomenet er økende. Stadig flere vil nok komme til et punkt der de vil slutte å nedbetale gjeld og i stedet kjøpe fritidsbolig, en ny bil, pusse opp huset, investere i aksjer eller bare øke levestandarden. Da kan avdragsfrihet på boliglånet være løsningen, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB Nor til Dagens Næringslivs nettredaksjon.
Boliglånsundersøkelsen viste at vi bruker lenger tid på å nedbetale gjeld, men hverken Grønstad eller Flø er bekymret for at folk låner over evne når fleksibiliteten blir større. Selv om de månedlige utgiftene blir langt lavere i en periode:
– Å få et boliglån med avdragsfrihet er en kurant sak. De aller fleste kan få det, men vi sjekker at lånetagerne kan håndtere en rentestigning på cirka fem prosentpoeng og en inntektsnedgang, så de ikke havner i skvis.
Det hender til og med at bankene ikke krever etableringsgebyr ved slike utvidelser av boliglånet.
For eksempel opplyser DnBNOR at banken ikke krever etableringsgebyr ved søk om lån over nettbank, det vil si lånesøknader som kun krever enkel behandling.
– Vi oppfordrer ofte kunder til å skaffe seg et slikt økonomisk handlingsrom når vi skal tinglyse panteobligasjoner, sier informasjonsdirektør for DnBNORs personmarked Eivind Grønstad, og mener at kunder bør legge inn rom for en ny bil, eller oppussing av bad i beløpet, når først en tinglysning skal gjøres.