• Laster aksjedata...

12. mai 2010

Står du og skal kjøpe bolig, er det nok å velge imellom. For øyeblikket er det 58.757 boliger til salgs, viser et oppgjør fra Realkreditrådet. Tilbudet fordeler seg på henholdsvis 39.574 parsell- og rekkehus, 9411 selveierleiligheter og 9772 fritidshus. Det burde dermed være noe for en hver smak. Vi er på vei mot bedre tider på boligmarkedet.

Følg prisutviklingen i området din her .
Lavere tilbud enn i fjor
Tilbudet er lavere enn i samme måned i fjor, hvor det var 3881 flere boliger til salgs. Det siste halve årets tids gode stemningen på boligmarkedet har imidlertid betydd at tilveksten på månedsnivå faktisk er tiltakende. Boligtilbudet er nemlig steget med 2188 boliger bortover den siste måneden. Generelt er det alltid mer gang i boligmarkedet over våren, men sesongkorrigert, er det faktisk snakk om en stigning i tilbudet på henholdsvis 1,39 prosent for parsell- og rekkehus, 1,90 prosent for selveierleiligheter samt 1,46 prosent for fritidshus over den siste måneden. Utviklingen understreker at boligtilbudet i praksis er langt større enn statistikken viser, idet mange har ventet med å banke «til salgs» skiltet opp og har for eksempel leid ut boligen, til det er kommet bedre tider. De bedre tidene er nå, hvorfor vi ser en stigende handelsaktivitet, stigende priser mv. når man ser på ejendomsprisstatistikken Den spirende optimismen på boligmarkedet betyr at flere igjen har lyst til å forsøke og sette boligen til salgs igjen. Det er særlig de lavere rentene i kjølvannet av finanskrisen som har gitt anledning til de bedre tidene.
København slår an tonen
Historisk har det i Danmark vært slik at boligmarkedet i og omkring København har vært foran det andre boligmarkedet i utviklingen sin. Det er mye som tyder på at det fortsatt forholder seg slik. Det betyr, vi faktisk ser at tilbudet stiger forholdsvis svært i denne delen av landet. Til gjengjeld viser statistikken også en høyere omsetning på boligmarkedet, idet tilbudstider og liggetider er synkende. Tilsvarende ser man stigende tilbudspriser og nedslastingpriser. Det viser at boligselgerne raskere kan kvitte seg med boligene deres, samt at de faktisk er mer optimistiske mht. det de kan selge dem til, samt at nedslagene i prisene antagelig er avtagende. På landsplan finner man ikke helt den samme utviklingen enda, om enn at liggetidene på landsplan er synkende. Utviklingen er mest markant på selveierleilighetene, som er den typiske boligformen i indre København.
Liggetidene faller
Det krever imidlertid stadigvekk en viss porsjon tålmodighet å selge boligen sin. Liggetiden, altså det gjennomsnittlige antallet dager en bolig som er tatt fra ned nettet har vært til salgs, er synkende på landsplan. De boligene som er tatt i ned april har dermed vært til salgs i 178 dager for parsell- og rekkehus, 172 dager for selveierleiligheter samt 123 dager for fritidshus. I mars var tallene henholdsvis 182 dager, 204 dager samt 129 dager for de tre boligkategoriene. I fjor var det 186, 206 og 257 dager. Utviklingen går altså i riktig retning. Det viser at det er blitt lettere for selger og kjøper å møtes. Vi har dermed beveget oss langt fra det maksimale antallet dager, det har tatt å selge en bolig på 263 dager for parsell- og rekkehus, 258 dager for selveierleiligheter samt 374 dager for fritidshus, som var antallet av dage boligene var til salgs i vinter 09/10. Til gjengjeld er det også langt til de beste tidene, hvor det tok henholdsvis 99 dager (april 06), 88 dager (juli 05) samt 96 (juli 04) dager å selge eneboligen, selveierleiligheten eller fritidshuset.
Det er imidlertid forventningen vår at de bedre tidene på boligmarkedet vil fortsette. Rentene er falt markant, og mye tyder på at de vil bli på et lavt nivå i en viss rom tid. Tilsvarende synes vi å være kommet over den verste delen av den finansielle krisen, hvorfor flere vil få mot på å kjøpe fasteiendom igjen.