• Laster aksjedata...

27. juli 2010

Det er nettopp kommet duggfriske tall fra Realkreditrådet for boligprisene for 2. kvartal 2010. De viser at vi fortsatt ser prisstigninger på landsplan på årsbasis for parsell- og rekkehus, selveierleiligheter og sommerhus. Det er godt nyt, da det betyr at det fremdeles er gang i boligmarkedet. Vi har sesongkorrigert tallene, og parsell- og rekkehus er steget med 1,6 prosent, selveierleilighetene med 8 prosent og sommerhusene med 6 prosent på årsbasis. På kvartalet ser vi litt lavere prisstigninger på parsell- og rekkehus og selveierleiligheter – henholdsvis 1,2 prosent og 1,8 prosent. Mens sommerhusene viser et fall på kvartalet på 0,2 prosent.
Lokale tendenser – Region Hovedstaden viser veien fram
Dykker vi ned i tallene, kan vi se de lokale tendensene i prisene. Det er fremdeles særlig i Region hovedstad at vi opplever de største prisstigningene for parsell- og rekkehus. I Københavns by er prisene for eksempel steget 5,8 prosent på kvartalet, mens de på året er steget 13,5 prosent, etter at vi har sesongkorrigert tallene. Det henger antagelig også litt sammen med at vi særlig her så et synkende boligtilbud i juni for parsell- og rekkehus. I Øst- og Vestsjælland samt i størstedelen av Jylland ser vi svake prisfall på parsell- og rekkehus. Selveierleilighetene i København by stiger likeledes fortsatt, og her snakker vi om årsstigninger på 11,9 prosent og 3,5 prosent på kvartalet (sesongkorrigert). Erfaringen viser at Københavnsområdet er «frontrunder» på pristendensene på resten av landet, og hvis denne trenden har tenkt seg å fortsette, kan vi forvente at prisene på landsplan vil stige ytterligere de neste kvartalene.
Antallet handler stiger kraftig
Antallet handler for parsell- og rekkehus er steget kraftig på landsplan. Her er det snakk om en stigning på 27,6 prosent på årsbasis. Også antallet handler på sommerhus og selveierleiligheter er godt med, her er det snakk om stigninger på henholdsvis 34,9 prosent og 27,0 prosent på årsbasis. Det er altså ingen tvil om at vi i løpet av de siste månedene har sett en ekstra aktivitet på boligmarkedet.
Rentene holder hånden over boligmarkedet
Stigningen i antallet handler henger uvegerlig sammen med de lave rentenivåene, vi fremdeles opplever. Mange låntagere velger fortsatt rentetilpasningslån, hvor renten er lavest. Men også det med fastrente lånet med 4 prosent i rente finner innpass og er attraktivt for øyeblikket. Den lave renten er med på å holde hånden over boligmarkedet, da den gir appetitt på å investere i en bolig til fordelaktige priser. Nationalbanken har likeledes i dag offentliggjort rentestatistikk for juni, og det viser likeledes et stadig fall i private utgifter til rentebetalinger, noe som bare understreker, det lave rentenivået. Rentene kan imidlertid ikke fortsette med å være så lage, hvorfor vi må forvente at når vi igjen ser stigende renter, så må boligprisene til dels bli påvirket. Spørsmålet er så, hvor mye boligprisene vil rykke som følge av de stigende rentene – eller sagt med andre ord, vil stabiliteten i det nåværende oppsvinget bli testet.
Boligtilbudet tar brottet av stigninger
Boligtilbudet er steget gjennom de siste månedene, noe som har vært med på å ta av brodden de prisstigningene vi aktuelt opplever på boligmarkedet på landsplan. I København viste boligtilbudet seg imidlertid fortsatt synkende i juni for parsell- og rekkehus, noe som som nevnt kan ha satt sporene sine på boligprisene i området. Antallet tilbydde selveierleiligheter var imidlertid steget i København, noe som antagelig primært henger sammen med at prosjektleilighetene nå forsøkes solgt. Prisene på selveierleiligheter ser imidlertid ikke ut til å være påvirket
Forventninger
Dagens tall bekrefter vendingen på boligmarkedet. Vi har som nevnt fortsatt lave renter, noe som også påvirker prisene. Når vi igjen ser stigende renter, må forventer vi at det vil påvirke boligmarkedet og antagelig legge en demper på aktiviteten. Når vi gjør status for 2010 forventer vi imidlertid fortsatt å se en viss stabilisering av boligmarkedet med svakt stigende boligpriser med opp til 5 prosent på årsbasis på landsplan.