• Laster aksjedata...

Kredittkrisen i USA har ført til at boligprisene har rast kraftig i verdi det siste året. I «subprime-lånets» hjemland falt prisene justert for inflasjon med 18,93 prosent fra andre kvartal i fjor og til samme periode i år.
En gjennomgang Global Property Guide har gjort av boligprisene i 33 land verden over viser en årlig prisnedgang i hele 24 land. For et år tilbake viste tilsvarende statistikk en årlig nedgang for kun 5 av 33 land.
Verst er nedgangen i Latvias hovedstad Riga. Her har prisene falt med 33,08 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Det siste kvartalet har prisene falt med hele 8,16 prosent.
Dette har også ført til en sterk reduksjon i leieprisene. Leietagere vi har snakket med, forteller at leieprisen deres er satt ned flere ganger hittil i år.
– Varer noen år
NHH-professor Ola Grytten blir ikke overrasket av statistikken viser en nedgang i 24 av 33 land.
– Det mest overraskende med denne undersøkelsen er at boligprisene faktisk stiger i noen få land. Boliger har vært overpriset i stort sett hele verden de siste årene og disse tallene bekrefter bare min påstand om en internasjonal trend som viser at boligmarkeder over hele verden nå står på kanten av en kollaps, sier Grytten til E24.
Professoren har heller ikke noen tro på at situasjonen vil snu med det første.
– Når det først går nedover, varer det som regel noen år. Jeg har ingen tro på at markedet vil snu før tidligst om to til tre år, sier Grytten.
Mulig sprekk i øst
Riga er ikke den eneste øst-europeiske hovedstaden som opplever et voldsomt fall i boligprisene.
I Estlands hovedstad Tallinn har prisene falt med over 14 prosent det siste året. Dette har fått flere til å snakke om en øst-europeisk boblesprekk. Fra andre kvartal 2006 til samme periode i 2007 steg prisene med over 25 prosent i Riga og 11 prosent i Tallinn.
Slovakias boligpriser fortsetter imidlertid å stige og har steget med over 25 prosent fra andre kvartal i fjor. Fra andre kvartal i 2006 til samme periode i 2007 steg prisene med over 17 prosent – og boligprisveksten har med andre ord tiltatt det siste året. Det skal også være prisoppganger i Monaco, Montenegro og Albania, men her er det ingen ofisiellt tilgjengelige boligprisstatistikker til å verifisere opplysningene.
I Storbritannia har prisene falt med nær 10 prosent det siste året, mens irske boliger har mistet nær 14 prosent av sin verdi.
Skjelvende pristopp
I havnebyen Shanghai i Kina har prisene steget med over 27 prosent fra andre kvartal i fjor til samme periode i år, ifølge offisielle statistikker. Det omsettes imidlertid langt færre boliger enn tidligere og det meldes om et langt mer nervøst marked enn tidligere.
Flere økonomer har uttrykt bekymring for at boligprisene i Kina vil falle dramatisk. Særlig er risikoen for prisfall i regionene som er avhengig av eksport i en periode hvor en rekke eksportrettede bedrifter må kaste inn håndkleet. Nedgangen på det kinesiske aksjemarkedet og bekmyring for tilstramming i bankenes utlånspilitikk danner en klar nedsiderisiko for boligprisen.
I Hong Kong fortsetter også veksten og de inflasjonsjusterte prisene har økt med mellom 17 og 19 prosent, avhengig av hvilken statstikk en ser på. Fra andre kvartal i 2006 til samme periode i fjor var veksten på mellom 7 og 8,6 prosent.
I Singapore steg prisene med over 11 prosent fra andre kvartal i fjor, men her er prisveksten avtagende.