• Laster aksjedata...

10. november 2010

Tross spirende optimisme på boligmarkedet er det fremdeles et stykke vei til de nivåene, prisene nådde opp på i 2006/2007. BRF-kreditt har beregnet hvor lang tid du skal vente, for at boligen din skal ha samme verdi, som hvis du kjøpte den på toppen.
Skyhøye nivå i 2006/2007
Beregningene viser at det fremdeles er et stykke vei til de nivåene prisene nådde i 2006/2007. Aldri har det vært så mye gang i boligmarkedet som den gang, og det presset opp prisene i skyhøye nivå. Mange sitter derfor nå med en bolig kjøpt i for eksempel 2007, som siden er falt i verdi. Selv om optimismen så smått er tilbake, så er det lang vei for de boligeierne som kjøpte på toppen, hvis de skal flytte og holde skinnet på nesen.
Fem år fra toppen
I beregningene har vi antatt at den framtidige boligprisutviklingen avspeiler utviklingen i byggekostnadsindeksen, som historisk har utviklet seg med 2,7 prosent per år. Det kan være år, hvor det går raskere og år, hvor det går langsommere, men på den lange banen stiger de eksisterende husene ikke mer, enn det det koster å bygge et tilsvarende nytt hus. På landsplan viser det at du som eier av en gjennomsnittlig parsell- og rekkehus skal vente i fem år for å kunne selge til samme pris, som du kjøpte for på toppen. Eierne av leiligheter blir satt på en noe større prøve, de skal nemlig vente åtte år, hvor sommerhuseiere kan nøye seg med fire år. Det har altså lange utsikter, hvis du for eksempel ønsker å selge boligen sin til minimum samme pris, som du ga for den.
Lange utsikter for København
Hvis vi ser på tallene på landsplan, og du for eksempel kjøpte en gjennomsnittlig selveierleilighet i Københavns by i 2006, Hvis kvadratmeterprisen her var på toppen med et nivå på vel 32.700 kr., skal du vente i 12 år fra nå, før kvadratmeterprisen stiger til et tilsvarende nivå. Generelt har prisene på selveierleiligheter vært skrudd mer i luften, og det stavnsbinder til en viss grad de kjøperne som kjøpte på toppen.

Parsell- og rekkehuseierne trenger ikke å vente i like lang tid, men her er det også lang vei til toppen. En gjennomsnittlig parsell- og rekkehus i for eksempel Nordsjælland er falt så mye i verdi, siden markedet toppet at du med en prisutvikling på 2,7 prosent årlig må vente i 11 år, før du kan forvente å selge huset for det samme, som du kjøpte det for.
Det gode kommer til dem som venter
Det skal alltid tas noen forbehold, når det regnes på gjennomsnittlige satser. Har man gjort en god handel, da prisene var på toppen, kan det forskjønne utsiktene. Men det generelle bildet er at boligeiere må væpne seg med tålmodighet, hvis de forventer å få det samme ut, som de selv ga.