• Laster aksjedata...

12. mai 2011

Det er ingen tvil om at boligprisene har vært svært skiftende i nivå i løpet av de siste mange årene, hvor det har vært ført statistikk over utviklingen. Siden 1992 har blant annet Realkreditrådet ført statistikk over utviklingen i boligprisene, og prisene på samtlige boligtyper ligger i dag ikke overraskende over det historiske gjennomsnittet. Prisene på sommerhus ligger knapp 62 prosent over det historiske gjennomsnittet, mens prisene på selveierleiligheter og parsell- og rekkehus ligger vel 47 prosent over det historiske gjennomsnittet. Altså ligger prisene på boliger vesentlig over det gjennomsnittlige nivået, vi har sett over de siste 19 årene.

Kvadratmeterpriser og historisk gjennomsnitt på landsplan for parsell- og rekkehus, selveierleiligheter og fritidshus fra 1992-2010

Boligprisene på Frederiksberg, Sønderborg og Skive er lengste fra det historiske gjennomsnittet
Hvis vi dykker ned i tallene, viser det seg kanskje ikke så overraskende at boligprisene i samtlige kommuner og for samtlige boligtyper på nåværende tidspunkt ligger over det historiske gjennomsnittet. Men det er imidlertid en vesentlig forskjell på hvor langt prisene ligger fra de historiske gjennomsnittene i de enkelte kommunene. Vi har beregnet gjennomsnitt for prisene i de enkelte kommunene og sett på hvor langt prisen i 4. kvt. 2010 ligger herfra. Prisen på en parsell- og rekkehus på 140 kvm. ligger for eksempel lengst fra det historiske gjennomsnittet i Frederiksberg Kommune med et spenn på 90,8 prosent, derimot er parsell- og rekkehusprisene i Samsø Kommune bare 13,2 prosent fra å treffe det historiske gjennomsnittet i kommunen.

For prisene på selveierleilighetene viser det seg at det er i Sønderborg Kommune, prisene ligger lengst fra det gjennomsnittet man har gitt for en selveierleilighet gjennom de siste 19 årene. Nemlig hele 84,4 prosent fra. Tar vi fra det sørlige til det nordlige Jylland, finner vi Frederikshavns Kommune, hvor prisene på selveierleiligheter ligger tettest på det historiske gjennomsnittet med en forskjell på 9,7 prosent.

Priser for en gjennomsnittlig parsell- og rekkehus, selveierleilighet og fritidshus på landsplan samt i de kommunene hvor prisene i 4. kvt. 2010 ligger henholdsvis lengst fra og tettest på deres
historiske gjennomsnitt

Endelig er det fritidshusene i Skive Kommune som ligger klart over det historiske prisnivået, nemlig ingenting mindre enn 134,3 prosent, mens fritidshusene i Slagelse Kommune ligger 29 prosent fra å ramme det historiske gjennomsnittet. Generelt bør det merkes at det er store forskjeller i antallet handler i de enkelte boligtypene på tvers av kommunene. Det betyr for eksempel at i kommuner med svært få handler, kan de gjennomsnittlige prisene lettere bli påvirket av enkelte svært billig/dyrt solgte boliger.
Langt fra å ramme de historiske gjennomsnittene
Altså er vi de fleste stedene i landet langt fra å ramme det historiske nivået. Det kan være verdt å bli med i overveielsene sine, når man skal investere i en bolig, hvor lang prisene er skrudd opp i forhold til det gjennomsnittlige nivået. Noen steder gir det naturligvis mer mening, da det her kan være snakk om et desidert nivåskifte i boligprisene, som bare ikke har vist seg i det historiske gjennomsnittet enda. Andre steder bør man nok være mer varsom. Generelt sett tyder svært på at vi gjennom de siste årene har opplevd et nivåskifte, som på den lengre banen også vil sette seg i det historiske prisgjennomsnittet. Det er derfor ingen tvil om at det vil gå noe tid, før vi når ned på det historiske gjennomsnittet.
Prisene fastholdes i 2011
Det er som nevnt vanskelig å forestille seg at vi rammer et nivå som minner om det historiske gjennomsnittet innen de neste paret år. Det er tross alt et stykke vei. Vi har også en forventning om at vi gjennom 2011 vil se en stabil utvikling i prisene på landsplan. Det betyr at vi på landsplan vil oppleve stigninger i omegnen av opp til 2 prosent på parsell- og rekkehus og selveierleiligheter. Og omvendt har vi en forventning om at prisene på fritidshus vil være svakt synkende med opp til 2 prosent bortover året.