• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Jeg pendler fra Grenland til Ormen Lange utenfor Molde . Der bor jeg på brakkehotel ,jeg har dekket reiseutgifter og mat. I fjor skreiv jeg av noe jeg mener de kalte småutgifter på ca 130 pr dag.
Kan ikke se at det er tatt med i likningen. Finner heller ikke noe om det i rettledningen. Kan jeg føre opp dette og i hvilken post ?
Svar:
Som sokkelarbeider har du bare krav på fradrag for småutgifter hvis du selv må betale telefonen. Satsen er i så fall 50 kroner per døgn, ikke 130 kroner.