• Laster aksjedata...

Du kan velge mellom bundet og flytende rente eller ha en kombinasjon av både og. Renten kan bindes i ulike perioder, den vanligste er å binde den i to eller fem år.
Men ha med i beregningen at renten kan ha steget når et bundet lån skal legges om. Heves renten med en halv prosent på et villalån på en million, øker betalingen med 400 kroner i måneden. Eller 5 000 kroner per år.
Har renten i stedet gått opp 2 prosent er økningen plutselig 1 600 kroner per måned eller 20 000 kroner per år. Det er mye penger.
Kanskje er det billigere for deg å bo i hus enn i leilighet, hvis man sammenligner kostnadene på papiret. Men bor du i hus tvinges du å ta store lån. Har rentene hevet kraftig da det er på tide å legge hvis lånene kan det blir vanskelig for deg å bo igjen. Skrekkscenarioet er å tvinges selge huset til underpris og gjøre et tap.
Mange anbefaler at spre bindingstiden. Du kan for eksempel ta to bunnlån, et lån på to år og et annet på fem år.
Når renten er lav satser mange på å ha en stor del av eller hele lånet med flytende rente. Det skyldes også situasjonen din – – er dere to voksne med gode inntekter så kanskje dere har råd å ta faren med flytende rente. Mange har i løpet av de senere årene tjent på å ha flytende rente, men det kan være risikofylt.
Alt flere låneinstitutt tilbyr et rentetak på de flytende rentene. Det er et slags forsikring med rentegaranti. Renten følger den flytendee men går aldri høyere enn den avtalt rentetak. Med andre ord kan du forsikre deg mot stigende renter. Vanligst er at du betaler en engangspremie for dette. Hvor stor den er skyldes hvordan mye penger du låner, hvor lenge og hvilken prosent du velger. Spørsmålet er om det lønner seg. Det tåler å tenkes over omhyggeligt før man slår til.
Men hvordan kommer renten å utvikles? Kommer den å gå opp kraftig i løpet av de nærmeste årene eller har vi sett de fleste økninger allerede?