• Laster aksjedata...

* Debetkort – Debetkort er kort hvor betaling og kontantuttak trekkes direkte fra kontoen din.
* Depositumkonto – Konto som ofte opprettes i forbindelse med leieforhold.
* Depotgebyr – Dette er gebyret banken vanligvis skal ha i forbindelse med utarbeidelse av sikkerhetsstillelsen.
* Diversifisering – Risikospredning. Du sprer f.eks. risikoen ved å kjøpe andeler i aksjefond fremfor å investere i enkeltaksjer. Enkeltaksjer er knyttet til ett selskap og medfører høy risiko.
* e-faktura – Med e-faktura får du regningen tilsendt elektronisk til nettbanken og ikke i postkassen.
* Effektiv rente – Den effektive renten forteller hva du faktisk betaler for lånet. Den effektive renten er uttrykket for den samlede virkningen av den nominelle renten, gebyrene (etableringsgebyr, termingebyr mv.) og tidspunktene for de terminvise betalingene. Teknisk er den effektive renten definert som den internrenten som gir nåverdi lik null.
* Egenandel – Den delen av erstatningsbeløpet som du selv må dekke ved skade. Hvis maksimalt erstatningsbeløp er 3 000 kroner og egenandelen er 1 000 kroner, får du dekket 2 000 kroner.
* Egenerklæring – Spørreskjema, blant annet om husets/leilighetens tilstand i forbindelse med eierskifteforsikring.
* Erstatningsansvar – Ansvar du kan pådra deg som eier/leier av en bolig, en gjenstand eller som person.
* Etableringsgebyr – Gebyr som banken normalt krever ved opprettelse/etablering av et nytt lån.
* Fastrenteinnskudd – Mange banker tilbyr deg fast rente på sparepengene dine. Med fastrenteinnskudd er du sikret mot rentefall. Parallelt går du glipp at renteinntekter hvis renten stiger.
* Fastrentelån – Med fastrentelån er du sikret lik rente i den avtalte tidsperioden, som ofte er 3 – 5 år.
* Fellesgjeld – Andelsboliger finansieres delvis av et felleslån. Hver andelseier er ansvarlig for sin del av fellesgjelden.
* Fleksilån – Med fleksilån (også kalt boligkreditt og rammelån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.
* Flytende rente – Velger du flytende rente på lånet, vil renten endres ettersom markedet svinger.
* Fondsforvalter – Person med ansvar for å forvalte et verdipapirfonds investeringsportefølje.
* Fondsforvaltningsselskap – Det selskapet som forvalter andelseiernes midler i de fondene som selskapet tilbyr.
* Fondskonto – Produkt som tilbys via Unit Link-programmer hos norske fondsforsikringsselskaper. Ved å opprette fondskonto kan du spare i bankens egne fond samt i fond fra eksterne partnere.
* Forbrukslån – Forbrukslån er et lån som du ikke stiller pant eller sikkerhet for.
* Fordelsprogram – Også kalt fordelspakker og kundeprogrammer. Tanken er at du skal kunne samle alle banktjenestene dine hos én bank.
* Førstehjemslån – Førstehjemslån er navnet på mange bankers lånetilbud til yngre mennesker som skal kjøpe sin første bolig. Ofte innebærer tilbudet at låntakeren kan låne inntil hele boligens kjøpesum, med forholdsvis lav rente på hele lånet.
* Forvaltningshonorar – En fellesbetegnelse for forvaltnings- og administrasjonsgebyret som verdipapirfondet belastes for forvaltningsselskapets forvaltning av fondet.
* Forvaltningskapital – Markedsverdien av fondets samlede investeringsportefølje
* Fullfinansiering – Når du låner til hele kjøpesummen for en bolig.