• Laster aksjedata...

Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon). På senhøsten begynte flere å spekulere i om USA kan bli rammet av denne skumle typen prisfall, som lagde depresjonen på 1930-tallet. Dette førte til at bruken av ordet i media ble doblet fra året før.
– Når prisnivået faller, faller også inntektene til både bedrifter og privatpersoner. Lånene er imidlertid tatt opp i nominelle kroner, og rentene kan ikke falle lengre ned enn null. Dermed blir lånebyrden større og større etter hvert som prisene faller, forklarer Ådne Cappelen, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.