• Laster aksjedata...

En innskuddsrente er den prosentsats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.
Den beste innskuddsrenten
En innskuddsrente er den prosenten sats du får ut av å ha dine penger stående på en konto i banken. Hvor viktig en god innskuddsrente bør være for deg, avhenger blant annet av hvor mange penger, du normalt har stående på din konto.
Når er en innskuddsrente viktig
Hvis du alltid har pluss på kontoen, så kan det umiddelbar virke opplagt å kikke på din innskuddsrente og prøve å få den høyt mulige sats på innskuddsrenten. Husk likevel at det andre forhold, som bør være viktigere for deg enn innskuddsrenten. Eksempelvis kan det være mange gebyr knyttet med å være kunde i finansinstitusjonen, som gjør du at du i siste ikke oppnår den effekten du i prinsippet trodde du fikk med innskuddsrenten.
Har du mange penger på kontoen, kan det være at du skal overveie å investere pengene i stedet eller kanskje foreta et avtaleinnskudd. Et avtaleinnskudd er en avtale du lager med banken, hvor du i prinsippet låner banken penger i f.eks. 6 måneder, til en rente, som typisk ligger vesentlig over din innskuddsrente. I avtaleperioden kan du ikke selv disponere over pengene.
Bor du i egen bolig?
Prisen på ditt lån med sikkerhet eller ditt boliglån, vil ofte være viktigere enn din innskuddsrente, fordi beløpene her typisk er vesentlig større enn de kronene, som står på din vanlige konto. Det er selvfølgelig fint, hvis du kan få båter gode bankrenter på ditt boliglån eller ditt lån med sikkerhet, samtidig med en god innskuddsrente, men husk å overveie noe som er viktigst i denne sammenhengen – det er ikke din innskuddsrente.
Har du penger på bok, gjør du klokt i å velge den banken som gir høyest innskuddsrente.
Tross det høye norske rentenivået er det faktiske en del banker på listen som gir under 1 prosent i innskuddsrente. Og av dem er det faktisk flere som gir sørgelige 0,25 prosent i rente. Sparebank 1 Midt-Norge er en av dem.
– Vi mener at en innskuddsrente på 0,25 prosent er konkurransedyktig – og at vi er riktig priset – ut fra det faktum at vi også leverer andre produkter til våre kunder, sier informasjonssjef Anders Fiskvik i Sparebanken 1 Midt-Norge.
HØY RENTE: Er du redd høyrisikoinvesteringer etter dagens børsfall, bør du sjekke hvilken bank som gir deg best innskuddsrente akkurat nå. Det er nemlig store forskjeller!
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.