• Laster aksjedata...

Lavkonjunkturer er en naturlig del av den økonomiske syklusen. Bruken av ordet er særlig stor i september og oktober – noe som kan knyttes til finanskrisen. Mye av ordbruken ellers i året er imidlertid knyttet til den psykiske tilstanden og kan ikke knyttes til finanskrisen.
Spørsmålet er hvor lang nedturen blir. Finanskrisen har fått flere til å snakke om at verdensøkonomien kan gå inn i en depresjon. Dette er en mer langvarig økonomisk nedgang – eller en lagvarig resesjon. Den store depresjonen som startet med børskrakket i 1929 varte gjennom hele 1930-tallet. Ordet må for øvrig ikke forveksles med at økonomien er deprimert, men det er nok liten tvil om at en økonomisk depresjon også skaper psykisk depresjon hos folket.