• Laster aksjedata...

Offentliggjort 15.06.11 kl. 09:47

Norske virksomheter vil muligens hente arbeidere fra Asia eller Midtøsten.

Norges statistiske sentralbyrå (SSB) vurderer at det vil bli opprettet 220.000 nye arbeidsplasser i landet frem til 2014. De fleste av dem ventes å bli okkupert med utenlandsk arbeidskraft, da mange virksomheter i forveien har problemer med å få nye ansatte, skriver Aftenposten.

– Etterspørselen økes sterkt i norsk økonomi. Både det private forbruket og investeringer kommer til å bli økt kraftig, sier SSB-direktør Hans Henrik Scheel til avisen.
Oljeindustrien

Veksten ventes først og fremst å skje i private sektorer som oljeindustrien.

Hver fjerde virksomhet i Norge har problemer med å skaffe arbeidskraft, og det mangler for øyeblikket minst 61.000 personer på det norske arbeidsmarkedet, heter det i nylige vurderinger fra det statlige Navet som forvalter ordninger som dagpenger, støtte og pensjon.
Hver 10. virksomhet mangler folk

Antallet ledige jobber er økt med 20 prosent innen det siste året. Hver 10. virksomhet har så store rekrutteringsproblemer at de har færre ansatte enn de har bruk for.

Norske arbeidsgivere sier at en hardere kamp om arbeidskraften i EU kan føre til at norske virksomheter er nødt til å hente arbeidere fra Asia eller Midtøsten for å få fylt ut de mange ledige stillingene.
Polakker vil søke til Tyskland

De siste årene har behovet for økte arbeidskraft i Norge vært dekket av polakker. Men nå er det mye som tyder på at mange polakker vil være i stand til å finne en jobb mye tettere på hjemlandet deres.

I dag er det også mangel på arbeidskraft i flere bransjer i Tyskland. Samtidig vil fem millioner tyske arbeidstakere bli pensjonister i løpet av de kommende 15 år.