• Laster aksjedata...

Tja – hvis du vil være flott kjørende i en stor BMW eller Mercedes, så er det riktig mange penger å spare ved å lease, men også biler i den mer fornuftige prisklassen er billigere å lease fremfor å kjøpe.

Billeasing
Du sitter hos bilforhandleren og er tett på å få utlevert nøkkelen til drømmebilen, men skal du takke ja til å lease den, eller skal du forbi banken eller realkredittselskapet for å skaffe penger? Ifølge vi analysen bør du ikke nøle med å si ja til en leasingavtale: Dyre biler fra BMW og Mercedes er markant billigere å lease fremfor å kjøpe, her er besparelsen på opp til 5.000 kroner om måneden. For middelklassebiler er det også en fordel å lease med en månedlig besparelse på ca. 2.000 kroner om måneden.
Mens det for de helt billige bilene til under 150.000 kroner er litt billigere å lease, idet det her kan spares ca. 300-500 kroner om måneden. Vi har i vi beregningene tatt utgangspunkt i listeprisen, hvis man alternativt kjøper bilen. Kan man oppnå store rabatter ved kjøp, kan det være minst like attraktivt å kjøpe fremfor å lease. Men det vil være vanskeligere å oppnå de samme rabattene på kjøp, som det indirekte gis gjennom leasingavtaler.

To slags leasing
Det er mulig å lease dels gjennom bilforhandleren, dels gjennom et leasingselskap. Men den største fordelen for privatene oppnås som hovedregel gjennom de bilforhandlerne/importører som er eid av bilprodusenten. Det gjelder spesiellt Mercedes og BMW/Mini.

Nesten alle andre bilforhandlere formidler leasing gjennom enten egen finansieringens/leasingselskap eller gjennom en samarbeidspartner. Generell er privatleasing i sterk vekst i Danmark, og den økte konkurransen blant leasingselskap og forhandlere vil avgjort by på attraktive kampanjetilbud, i takt med at flere og flere leasingselskap åpner for privatleasing. Hvis utgangspunktet var ens for leasing og kjøp, så ville det på grunn av momsforholdene ikke være billigere å lease fremfor å kjøpe (som er ikke moms på renter og avdrag ved kjøp, men det er det på leasingytelsen).Når vi analysen viser det motsatte, så kan det alene tilskrives mer store rabatter på de leasete bilene. Det fremgår tydelig av vi analysen, at særlig BMW og Mercedes er markant billigere å lease fremfor å eie. Og det skyldes altså den ganske betrakteligste rabatten, som disse to importørene innregner i leasingkontraktene.

De ønsker ikke å avsløre forretningshemmelighetene, men beregninger viser at rabattene i leasingkontraktene er ganske betydelige – i størrelsesorden 20 % eller mer. Her spiller den høye norske registreringsavgiften inn som aktiv medspiller. En rabatt på leasingbilen fra fabrikken på 30.000 kroner blir til 105.000 kroner i samlet rabatt, når registreringsavgift og moms medregnes.

Å lease er det samme som å leie
Ved å lease en bil, et kjøleskap eller en datamaskin har du bruksretten, men ikke eiendomsretten. Når leieperioden utløper, skal det leaset leveres tilbake i en stand, som svarer til vanlig slit og elde. Det betales en månedlig leie i en bestemt periode. Leasingkontrakten kan sies opp med et varsel. Leasete gjenstander kan ikke selges eller pantsettes. Sikrer jobber på verkstedene De store rabattene ligner en tapsgivende forretning for forhandlerne på den korte banen. Men det er kald forretning, som bl.a. er basert på at servicen skal foregå på et autorisert verksted, som ofte er forhandlerens. Dermed kan servicen inngå til kostpris i beregningen, idet reservedeler, som ikke er dekket av garantien, skal betales av brukeren.

Bilforhandleren eller leasingselskapet innregner også at en pen del av rabatten kommer hjem igjen, når bilen selges. Men de gode leasingkontraktene handler i høy grad også om å få økt volum og få solgt de modellene som det er produsert for mange av. Samtidig øker en større volum etterspørselen etter reservedeler og sysselsetting på verkstedene, som kan kompenserer for nedgang i inntjeningen, når bilsalget en dag igjen dykker.
Tross de åpenlyse økonomiske fordelene ved leasing, som vi analysen avdekker, er det likevel ingen garantier. Det endelige regnestykket kan først gjøres opp, når leasingkontrakten utløper, eller bilen skulle være solgt, da det er en lang rekke ube kjente.

Ved salg av en brukt bil vet du eksempelvis ikke på forhånd nøyaktig hva du vil kunne få for den. I di beregningene er det tatt utgangsspunkt i noen vurderte fradragsprosent. Dessuten er det vanskelig på forhånd å estimere sitt kjøresbehovet. Kjører man flere kilometer enn avtalt i leasingkontrakten, skal man betale ekstra. Kjører man færre, får man i mange tilfeller ingen kompensasjon og har dermed reellt betalt for noen kilometer, man ikke har tilbakelagt.
I begge tilfeller vil det påvirke det samlet regnestykket i forhold til å kjøpe. Derfor er det bl.a. viktig å kunne bestemme sitt kjøresbehovet så presist som mulig. Og alt sammen er beslutningen om å lease også en avveining av leasingens finansielle fordeler fremfor leasingkontraktenes snørende begrensninger, som vi gjennomgår nærere her på sidene.

Fordeler og ulemper ved leasing
Å lease en bil er en mer komplisert affære enn å kjøpe. Det er virkelig mange forhold, som skal tas høyde for. Herunder gjennomgår vi de fordelene og ulemper ved leasing som du skal ta med i dine overveielsene.

Ved kjøp kreves det ofte en utbetaling på 20 % eller mer. Engangsutiftene ved leasing er på mellom 5 og 10 %.
Kravene til kundens kredittverdighet er mindre ved leasing enn ved kjøp. Renten Den rente som leasingselskapet bruker i beregningen av ytelsen, vil typisk være lavere enn den renten man som privatperson kan låne til. Likevel betales det indirekte moms av renten. Salgspris Salgsprisen er uvedkommende ved leasing. Forhandleren/leasingselskapet bærer risikoen.
Fører av bilen: Bilen må som hovedregel alene brukes av dem, som er omfattet av kontrakten. Sørg for å få presise formuleringer i kontrakten. Oppsigelsesfrister: Leasingkontraktene løper typisk i to til fire år. Men arbeidsløshet, jobbskifte, boligskifte, skilsmisse, familieforøkelse med mer kan/vil bety endret kjørebehov.
Ekstrautstyr: Ettermontering av ekstrautstyr kan gi problemer, da det enten skal avmonteres uten synlige merker ved avlevering eller skrives av helt eller delvis i leasingperioden.
Forsikring: Vis særlige gruppeordninger hos forsikringsselskapene åpner ikke mulighet for at man som bruker kan forsikre bilen, idet forsikringen krever at man står som eier.
Små skader
: Bilen skal ved utløp av kontrakten leveres tilbake i god stand, hvor det tas høyde for vanlig slit og elde. Det åpner en låvesdør av fortolkningsmuligheter. Sørg for at krav til bilens stand ved avlevering er beskrevet utførligt i kontrakten.
Store skader: Bilen kreves alltid kaskoforsikret. Skjer det vesentlige skader, skal de utbedres snart muligt og med originale reservedeler. Ingen forhandling: Leasingkontraktens betingelser er mer vanskelige å forhandle. Rådfør deg med FDM eller egen advokat. Totalskade: Ved totalskade innenfor det første året får leasingselskapet bilens nyverdi utbetalt. Leasingselskapet får dermed en uventet gevinst, som man ingen andel får i med mindre man i kontrakten har sikret seg en kompensasjon.
Kilometerbegrensning
: Antallet av kjørte kilometer har betydning for bruktbilprisen og inngår som et sentralt element ved beregning av leasingytelsen. Det normalen er en grense på mellom 15.000 og 20.000 kilometer om året. Hvis man kjører mindre enn forutsett, betaler man for meget i leasingytelse, idet bare vis selskap gir refusjon. Kjører man for mer, skal det betales mellom 0,50 og 4,00 kroner pr. ekstra kilometer. Mva: Private skal betale mva av leasingytelsen, hvilket alt annet like fordyrer leasing i forhold til finansiering.

Da leasingytelsen ikke inneholder en rentedel, er det intet fradrag.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.