• Laster aksjedata...

3. februar 2011

For første gang siden finanskrisen inntraff, er danskenes lånelyst utenom banker og realkredittinstitutt stigende, noe som er et klart tegn på at vi stille og rolig er på vei ut av den finansielle krisen. Utlånet på de såkalte kontokortene steg dermed med 1 prosent i 4. kvartal 2010. Utlånet er steget med knapp 250 mill. kr. De helt rene blankolånene, hvor det ikke er stilt noe til sikkerhet for lånet, er imidlertid fortsatt synkende. Tilsvarende er bensinselskapenes tilgodehavende hos danskene falt. Det er dermed særlig kjøpekort og kontokort som trekker lasset.
Første stigning i 2 år
Det er dermed første gang i 8 kvartaler at utlånet i forbrukerkredittene er steget. Gjennom finanskrisen ble danskenes lånevaner løpende blitt mer fornuftige. Tallene fra Danmarks Statistik bekrefter at danskene igjen har mot på å kjøpe de litt større varige forbruksgodene som krever en viss finansiering, samt at man ikke lengre er helt så bekymret over hva det koster å låne. Ut over dette kan det ikke avvises at en del har valgt å kjøpe julegaver på kloss.
 
Gjennom finanskrisen var blankolån og kontokort på tilbaketog. Årsaken hit er flere – dels sparte danskene mer opp og var i det hele tatt mer bekymrede omkring privatøkonomien mer enn under høykonjunkturen, hvor kontokort toppet. Dels skjedde det naturlig også en viss kredittstramning hos leverandørene som følge av en høyere pris på kapital på lånemarkedet blant låneleverandører. Rentene er siden fallet, og lånemarkedene er løsnet opp.
Bedre økonomiske vinder
Generelt er det en tendens til at når det er høykonjunktur, er danskene mindre bekymret over det de betaler i rente, og det velges de letteste løsningene. Den atferden har endret seg i takt med at finanskrisen har satt inn. Det er derfor et tegn på bedre økonomiske vinder at danskene nå igjen har mot på å låne via kontokort og forbrukerkreditter.
 
Helt generelt har danskene imidlertid mindre lånelyst. Dermed har 2010 også budt på mindre utlån fra bankene til de danske husholdningene. Imidlertid har det vært en svak utlånsvekst blant realkredittinstituttene. Denne utviklingen henger sammen med at det er tross alt er en viss aktivitet på boligmarkedet grunnet den lave renten, samtidig med at flere antagelig har samlet deres dyrere gjeld i den billigere realkredittfinansieringen, mens finanskrisen raste. Det er imidlertid mye som tyder på at danskene vil ha stigende lånelyst gjennom 2011, som en følge av at økonomien har fått bedre fatt, og arbeidusikkerheten trår i bakgrunnen.