• Laster aksjedata...

Boliglån er et fleksibelt lån, som på mange måter kan sammenlignes med et vanlig banklån. Finn ut av detaljene omkring boliglån.

Boliglån

Boliglån Et boliglån etablert, som navnet indikerer, i forbindelse med kjøp av bolig. Typisk utgjør et boliglån bare en mindre del av den samlet boligfinansieringen, mens hoveddelen, opp til 80 %, finansieres i form av lån med sikkerhet.
Det er en rekke forhold, som kjennetegner et boliglån – her er noen av dem:
* Variabel rente
* Høyere rente enn lån med sikkerhet
* Fleksibilitet
Har du et eldre lån med sikkerhet, kan det være at renten på dette er høyere enn den på ditt boliglån, men etableres lån med sikkerhet og boliglån samtidig, vil boliglånet ha den høyeste renten.

Hvorfor velge et boliglån?

Som nevnt ovenfor, er et boliglån en fleksibel låneform, idet du typisk ikke er tvunget til å innbetale fast rater og dermed kan tilpasse din økonomi. Flere kan et boliglån løpe i mange år, hvis det er behov for det og renten er variabel. Det kan selvsagt både være godt og skitt, alt etter om rentesatsene stiger eller faller.
Et boliglån kan brukes til finansiering av ombygning, nytt kjøkken, badeværelse eller annen, og du har slik en fleksibilitet.

Hva koster et boliglån?

Det avhenger helt av tidspunktet du oppretter lånet på, dine bankforretninger for øvrig hvor god du er til å forhandle med din bankrådgiver m.v.. Det er altså umulig å si entydig hva et boliglån skal koste. Når du ønsker å etablere et boliglån, er det viktig at du er forberedt til ditt møte med den bankrådgiveren du skal forhandle med.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.