• Laster aksjedata...

lån med sikkerhetet er den billigste måten å finansiere din bolig på, hvis ditt lån strekker seg over en lengre årrekke, men hvordan finner du det best lån med sikkerhet ?
lån med sikkerhetets muligheter
Realkreditlån lån med sikkerhetet er den gjengse låneformen, når du skal ha finansiert din bolig og variasjonsmuligheter er mange.
Noen av de forholdene du bør overveie, når du vil innhente tilbud på et lån med sikkerhet er blant annet, om det skal være et
* Fast forrentet lån med sikkerhet
* Et lån med sikkerhet med variabel rente
* Løpetiden for lånet
* Dine realistiske muligheter for avdrag av gjelden
* Rentesatser vet de forskjellige løsningene
* Avdragsfrihet eller ikke?
Det kunne tilføyes en lang rekke forhold til listen, alt etter ditt temperament, din økonomiske situasjon m.v.. Det som er viktig for deg, er å finne det lånet som passer best til deg, og du bør derfor overveie hvilke forhold, det er viktige for deg.
Finansieringsomfanget av et lån med sikkerhet
Det er mulig å finansiere opp til 80 % av din bolig med et lån med sikkerhet. De resterende 20 % kan finansieres enten ved at du har pengene selv i banken, eller eksempelvis ved en opptak av boliglån.
lån med sikkerhet med avdragsfrihet
Det avdragsfrie lån med sikkerhetet har hatt en enorm suksess like siden introduksjonen for noen år siden. Avdragsfriheten betyr, at du i en periode, som du fastlegger med din rådgiver, ikke betaler avdrag på ditt lån med sikkerhet, men bare rentene, og herved har du flere penger til rådighet.
Mange har vært skeptiske overfor avdragsfrihet, da et lån med sikkerhet selvfølgelig skal betales på ett eller annet tidspunkt. Det kan derfor være farlig å lage et avdragsfritt lån med sikkerhet, hvis du glemmer å spare opp, nedsbetale på andre lån eller på annen vis sikrer deg at du har penger til å betale ditt lån med sikkerhet med, når perioden utløper.
lån med sikkerhet med avdragsfrihet kan likevel være en særdeles god løsning, hvis du forvalter din økte rådighetsbeløp fornuftig. Har du eksempelvis høyt forrentet forbrukslån eller en annen form for dyr gjeld, kan det være, at du i siste ende sparer penger, ved å velge et avdragsfritt lån med sikkerhet og så istedet nedsbetale de dyre lånene, så de kommer vekk.
lån med sikkerhet er langsiktige lån
lån med sikkerhet er, som nevnt innledningsvist, den billigste finansieringsformen av din bolig, hvis ditt lån strekker seg over mange år. Du oppnår med andre ord lavere rentesatser, enn hvis du eksempelvis opprettet et banklån, men til gjengjeld binder du deg også mer, og for lengre perioder ad gangen. Ofte løper et lån med sikkerhet over 20 eller 30 år, hvor et banklån til sammenligning ofte løper inntil du har nedsbetalt gjelden – altså med andre ord, uten en fast periode.
Det er mulig å legge om ditt lån med sikkerhet, såfremt du får behov for det, vil innfri din frisverdi eller av andre årsaker vil legge om lånet, men det kan ofte være dyrt å gjøre, så ta dette med i overveielsene, når du taler med din banksrådgiver allerede ved etablering av ditt lån med sikkerhet.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.