• Laster aksjedata...

03. november 2008 10.57 Utland Opdat.: 03. november 2008 11.05
Det vil stort sett ikke være framgang for økonomien i EU neste år, forutser EU-kommisjonen i en økonomisk prognose.
Som en direkte konsekvens av finanskrisen vil den økonomiske veksten bli halvert i år i forhold til året før til 1,4 prosent.
Neste år vil økonomien i unionen nærme seg total stillstand med en vekst på bare 0,2 prosent. I 2010 vil det imidlertid begynne å lysne igjen med en vekst på 1,1 prosent, forutser kommisjonens embetsmenn.
Flere arbeidsløse
Økonomiene i Tyskland og Frankrike vil oppleve nullvekst neste år, mens Storbritannia er på vei inn i resesjon med en tilbakegang på 1 prosent, spår kommisjonen.
Også sysselsettingen vil bli hardt truffet. Etter en arbeidvekst på nesten seks millioner i 2007 og 2008, vil det i 2009 og 2010 samlet sett bare bli skapt 250.000 nye jobber i EU. Det resulterer i en stigende arbeidsløshet på omkring ett prosentpoeng, lyder prognosen.
Hard dansk boliglanding
I kommisjonens avsnitt om utsiktene for den danske økonomien, som har fått tittelen «Glider ned fra toppen av taket», fokuseres særlig på den bristet danske boligboblen.
– Med den fortsatte forverringen av forholdene på det finansielle markedet er det stadig mindre muligheter for en myk landing på boligmarkedet, skriver kommisjonen blant annet.
Historisk sett har en nedtur på boligmarkedet medført stigende arbeidsløshet, poengterer kommisjonen, som derfor venter fram en stigning i arbeidsløsheten på mer enn ett prosentpoeng mot 2010.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.
Spådamer og klarsynte tjenester