• Laster aksjedata...

Spørsmål:
Var i minibanken her om dagen og så at postbanken hadde funnet på noe nytt. Når man ber om saldo så kommer det opp to beløp; et disponibelt på konto og et disponiblet på kort – hva er forskjellen?
Svar:
Disponibelt på konto: hva du har på kontoen
Disponibelt på kort: hva du har igjen å bruke på kortet. Det er et maks uttak der per uke.
En minibank kan ha ulik beløpsgrense enn hva banken din har satt som beløpsgrense. Dette fordi minibanken skal ha (vil helst ha) dekning til å betale ut penger til flere mennesker med bankkort, enn akkurat bare deg. Generelt er denne beløpsgrensen satt til 10.000 (9.900).
Banken kan også operere med ulik beløpsgrense for bruk i betalingsterminaler, de fleste banker har også satt denne til 10.000, mens noen banker opererer med en høyere beløpsgrense (50.000) og gir rom for kunder som trenger en engangs høyere beløpsgrense å søke særskilt om dette (gi beskjed om at de ønsker dette ved for eksempel et stort engangskjøp).
Ved uttak av penger fra konto i en bank heter det seg at en kunde kan forvente å ta ut 10.000 uten å søke om dette (gi beskjed på forhånd). Beløp over dette vil en bank veldig gjerne ha beskjed om slik at banken kan bestille beløpet, og reservere dette til deg. I dag er det ugunstig for en bank å ha store mengder kontanter liggende blant annet på grunn av forsikringer og ransfare. Dette betyr ikke at hvis banken har dekning til å ta ut en stor sum fra en konto, så gjør de ikke det. Poenget er at selv om du har dekning til et stort uttak på egen konto, så må også banken ha dekning til å gi deg så mye penger.
Du kan forvente å få ta ut så mye penger du har dekning til, men du kan ikke forvente å få et stort uttak på nødvendigvis samme dag som du er i minibanken eller i banken (med mindre du har bestilt uttaket fra banken i forveien).