• Laster aksjedata...

16-05-2008
Sjefen for IMF, Dominique Strauss-Kahn, besøkte siste torsdag Parlamentet for å redegjøre for sin tanker om den finansielle krisen. Les her hvorfor han mener at den finansielle krisen enda ikke er der borte hvilken kontrollfunksjonen IMF kan spille i forhold til de finansielle markedene, samt hvorfor han er bekymret for den globale matvarekrisen.
Strauss-Kahn om den finansielle krisens betydning for verdenen
Det er en nye form for krise, noe som betyr at vi enda ikke kjenner de krisetypene som vil komme i de følgende årene. Boligprisene er stadig stigende i USA, og det er ingen tegn på stabilisering. Hvis årsakene til krisen stadig er til stede, så vil konsekvensene også være det.
Verken Europa eller andre utviklingsmarked er uavhengige av den amerikanske økonomien. Alle er berørt av stillstanden i den amerikanske økonomien. I land som India og Kina vil det stadig være høy vekst, men krysse enn tidligere. Udviklingsøkonomierne er ikke immune!
Og fremtidsutsiktene …
Den berømte setningen om at det er for tidlig å dra konklusjoner om konsekvensene av den franske revolusjonen gjør seg også gjeldende i forhold til den finansielle krisen. Ikke desto mindre er det god tomt til å tro at den verste delen er overstått … særlig i USA men også i Europa.
Det største problemet er sammenhengen mellom den finansielle krisen og reelløkonomi. Denne sammenheng har langvarige konsekvenser: Innflytelsen på forbruker- og investeringmønster samt mulige problemer med å ta opp låner rundt om i verdenen.
Vi er nødt til å betrakte situasjonen en tid enda: Optimistene sier at krisen er der borte i slutten av denne åren, mens pessimistene tror vi skal helt frem til midten av 2009. Det er ingen, som kjenner svaret med sikkerhet.
Om overvåking av de finansielle markedene
Det Finansielle Stabilitetsforum har utgitt en omfattende rapporter, hvor de kommer med sine anbefalinger til hvordan markedenes og de finansielle institusjonenes utholdenhet kan forlenges. De anbefaler f.eks. en styrking av overvåkingen av kapital og likviditet, mer risikokontroll, større gjennomsiktighet samt en styrking av tilsynsmyndighetene. Men hvordan skal disse tiltakene implementeres? Og hvordan sikrer man seg at de er blitt implementert? På grunn av globaliseringen er det ikke nok bare å implementere i de utviklete landene. Hvis det ikke er de samme kontrolltiltakene alle stedene, vil resultatet være meget begrenset.
For å implementere denne formen for praksiser er det behov for en universell institusjon, som f.eks. IMF. Vi er nødt til å utbre resultatene av Det Finansielle Forums arbeid til hele verdenen, og deretter bør IMF forsøke å kontrollere eller i det miste se til at implementeringen av disse reglene og praksiser finner sted.
Om matvarekrisen og dens årsaker
De høye fødevareprisene utgjør et stort humanitært problem. Folk sulter. Det faktum at mange barn ikke har adgang til mat har konsekvenser for resten av sitt liv.
Det finnes langsiktige og kortsiktige årsaker. På lang sikt vil det være stor etterspørsel ikke bare på mat men også på andre varer. Vi mener at markedet siste ende vil løse dette problemet, men når er «i siste ende»? Vi ønsker ikke å vente altfor lenge. Vi er nødt til å handle. Et godt eksempel er Malawi, hvor landbruksproduksjonen er blitt mer enn fordoblet på bare to årer. Det skjedde alene fordi, det ble implementert en rasjonell politikk: Bruk av kunstgjødsel. Vi har behov for politikker, som setter fokus på den slags spørsmål. Vi er nødt til å implementere en hensiktsmessig landbrukspolitikk.
Internett forum