• Laster aksjedata...

Hvis du kan unnvære baksetet, er det flere hundre tusentall kroner å spare ved å kjøpe den nye bilen på gule plater. BILKJØP: Er du singel, lever i et barnløst forhold, eller er ungene flyttet hjemmefra, er det vanskelig at å finne på gode forklaringer på hvorfor du skal betale full pris for din nye bilen. Ved å droppe baksetet i bilen får du ikke bare mer plass til bagasje, men kan samtidig barbere omkring halvdelen av prisen av. Løsningen er liketil: Kjør på gule plater i stedet for hvite. På den måten kommer en lang rekke lekre biler plutselig innenfor økonomisk rekkevidde. Som f.eks. Porsche Cayenne ovenfor, hvor prisen rundt regnet blir barbert ned fra en million kroner til en halv, fordi man sparer størstedelen av registreringsavgiften på biler. Eller Suzuki Grand Vitara – landets mer solgt varebil på lav avgift fra januar til april i år – hvor prisen røyker ned fra 350.000 kroner til under 200.000 kroner. Den eneste forutsetningen for å høste fordelen er bare, at bilen skal være godkjent til å kjøre på gule plater … Hvor avgiften ved kjøp av disse bilene på hvite plater løper opp i 180 % av bilens pris (105 % opp til 61.400 kroner), slipper man nemlig med 30 % på gule. Mer enkelt for private. Båter private og selvstendigt erhvervsdrivende kan nyte godt av fluktveien utenom de høye registreringsavgiftene. For privatpersoner er konstruksjonen mer enkel: Man kjøper simpelthen bare den bilen man kan tenke seg, på gule plater. Det er underordnet, om man kjører erhvervsmessig kjøring eller utelukkende privat. Den eneste forutsetningen for å høste fordelen er bare, at bilen skal være godkjent til å kjøre på gule plater. Det krever bl.a. en viss lastkapasitet, samt at det ikke er bakseter i bilen. Atskillige merker og modeller kan tilpasses disse kriteriene; stationscar, MPV m.fl. Man skal stadig betale moms av bilen, men slipper til gjengjeld med 95 % i registreringsavgift, hvis bilens tillatt totalvekt er under to tonn, og med bare 30 %, hvis den veier mer. En stor del av bilene, også vi eksemplene på gode kjøp her på sidene, hører inn under den siste, billige kategori. Mulighetene for selvstendige
For selvstendigt næringsdrivende er reglene litt mer avansert. Her er det flere konstruksjoner, man kan benytte seg av. Skifter man til gule plater, kan den nye bilen enten være privateiet, eller man kan kjøpe den via sin virksomheten. Om man velger den ene eller den annen modellen, avhenger av en kjørebehovet. Kjører man utelukkende erhvervsmessig i bilen, skal man kjøpe bilen via virksomheten og spare både moms, registreringsavgift og tilleggsavgift. Kjører man blandet næringsliv og privat, kan man enten la bilen være privateid eller eide av virksomheten. Er den privatseiet, må man selv avholde alle utgifter til bilen, men kan få skattefri kjøresgodtgjøring eller fradrag for næringslivskjøring. Er den eid av virksomheten, kan man trekke fra alle driftssutgifter til bilen i virksomheten. Til gjengjeld blir man pålagt å betale fi rmabilskat. Det foregår ved at en skattemessige inntekten blir kunstigt forhøyet for å tilsvare det gode, det er å ha fri bil til rådighet via sin virksomed – også selv om virksomhetseier og daglig bruker er samme person. På de kommende sidene er reglene utspesifisere. Avhengig av en kjøresbehovet bør man regne de forskjellige scenariene igjennom og se noe som i det konkrete tilfellet er best. Er drømmesbilen ikke godkjent til kjøring på gule plater, er det bare ergelig for privatene. Så må de betale full registreringssavgift og dermed full pris. Selvstendige erhvervsdrivende trenger likevel ikke å fortvile helt. Bilen på hvite plater kan saktens være eide av ens virksomhet. Godt nok oppnår man ikke nedslag i registreringsavgiften samt momsfradrag, men man kan stadig nyte godt av de andre fordelene ved å la bilen stå i virksomhetens navn, f.eks. fradrag for driftsutgifter.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.