• Laster aksjedata...
Spørsmål:
 Har en sønn som er blitt gjeldsslave pga utallige innkjøp over tid som er gått til innkasso.
Finnes det noen mulighet i lovverket der man kan søke kommunen om bistand til et lån for samling av gjeld? Det er risikabelt for u.t å stille som kausjonist, da det ikke finnes noen lovhjemmel for å hindre at det samme skjer i fremtiden. Jeg har tatt opp problemet og tidligere sendt brev ad dette til politikere, da det er mange som tar opp rådyre forbrukslån hvor de ikke ser konsekvensene… Det ser ikke ut til å være vilje fra politikere om å gjøre noe med lånehaier, dessverre. Å få umyndiggjort en person er nærmest umulig.
Svar:
Jeg forstår det slik at din sønn er psykisk utviklingshemmet og likevel fått kjøpskreditt eller liknende. Løsingen kan ligge i å tilskrive kreditinformasjonsbyrående og sperre for utlevering av informasjon. Det til avskjære kredittytere til å gjennomføre forenklet kredittvurdering og dempe kredittopptak. Ellers pliker alle kommunene å tilby økonomisk rådgivning.