• Laster aksjedata...

11 Økonomi-og-Valutautvalget støtter et forslag om endring av avtalen om opprettelse av Den Europeisk Bank for Gjenoppbygging og Utvikling (EBGU) for å gi banken mulighet for å finansiere transaksjoner i Mongolia.
A6-0298/2005 Betenkning om forslag til Rådets avgjørelse om endring av avtalen om opprettelse av Den Europeisk Bank for Gjenoppbygging og Utvikling (EBGU) for å gi banken mulighet for å finansiere transaksjoner i Mongolia.