• Laster aksjedata...

Offentliggjort 09.06.11 kl. 13:51
Den Europeiske Sentralbank, ECB, gjorde torsdag presis, som økonomene hadde forutsagt.
Høy økonomisk vekst medfører stor etterspørsel og dermed risiko for store prisstigninger. Ved å heve renten demper sentralbankene etterspørselen og demper dermed inflasjonen.
Lavere rente
I perioder med lav økonomisk vekst eller likefrem resesjon vil inflasjonen som regel falle av seg selv i takt med at etterspørselen faller. Sentralbankene kan derfor uten risiko for høy inflasjonen senke renten for å stimulere økonomien.
LES OGSÅ: Folio … Hvaffor en rente?
Alt annet ville ha vært en svært stor overraskelse. Samtlige de 52 økonomene, som Bloomberg News hadde spurt, hadde dermed ventet at renten forble uendret.
Fokus rettes nå mot pressekonferansen kl. 14.30, hvor det vil bli lyttet godt etter sentralbanksjef Jean-Claude Trichets meldinger. Hvilken ordlyd Trichet bruker, kan være et hint om den framtidige pengepolitikken.
Bruker franskmannen for eksempel «strong vigilance» om bankens overvåking av utviklingen, vil det av mange bli oppfattet som et tegn på at det er enda en renteøkning på vei fra ECB i forbindelse med det førstkommende rentemøtet.
Nettopp dette er forventningen blant de danske økonomene som ser en rentestigning til 1,50 prosent 7. juli.