• Laster aksjedata...

Pengesedler fra hele verdenen på en hvit bakgrunn EU bekjemper euroforfalskninger Næsten 5 årer etter dens innføring er det intet som tyder på at euroen er blitt forfalsket i den graden som noen hadde fryktet.
Den er tvert imot blitt utsatt for færre forfalskninger, enn dens forgjengere.
En av grunnende til denne suksessen er Pericles-programmet, som har til formål å beskytte euroen mot forfalskninger.
EU-utsendinger stemte onsdag for en forlengelse av Pericles-programmet inntil 2013, og for å utbre det til medlemsland, som står utenfor euro-sonen.
Pericles-programmet ble opprettet 17. desember 2001, like før euroen innføring.
Formålet med programmet er, å støtte medlemsstatene i sine bestrebelser på å forhindre forfalskninger av euroen.
Det avholdes jevnlig seminar, møter, konferanser med mer, hvor man utveksler erfaringer.
Det årlige budsjettet for programmet er 1 million euro, og i perioden inntil 2013 vil det bli avsatt i alt 7 millioner euro.
Pericles:
En suksess
Pericles-programmet har fullt ut innfridd dets målsetting, da antallet av forfalskninger har vært minimalt.
I første halvdel av 2006 er 300.000 forfalska eurosedler blitt trukket av ut omløp.
Antallet av forfalskninger er forblitt stabilt i over to årer.
Sim Kallas, som er kommissær for administrative anliggender, revisjon og bekjempelse av svik sier:
«Forfalskning er stadig et problem selv om omfanget ikke er alarmerende».
Den spanske EU-utsending Augustín Díaz de Mera fra Ppe-de Gruppen, som har vært talsperson på betenkningene om forlengelsen og utvidelsen av Pericles-programmet, sier:
«Pericles-programmet har hatt stor betydning for borgernes tillit til våre valuta».
Litt statistikk
1. juli 2006 var det 10.586 milliarder banksedler med en totallverdi på 598.467 millioner euro og 67.382 millioner mynter med en total verdi på 17.417 millioner euro i omløp.
Siden 1. januar 2002 har euroen vært myntfoten i 12 EU-land, nemlig Belgia, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal og Finland.
1. januar 2007 blir Slovenia det 13. landet, som innfører euroen.
Har jeg en falsk euroseddel i min lommebok?
Eurosedler blir produsert via en avansert trykketeknikk.
De har videre en rekke innebygget høyteknologiske sikkerhetselementer, som gjør dem lette å skjelne fra forfalskninger.
Det er derfor ikke stor sannsynlighet for at du renner rundt med den uekte varen i din lommebok.