• Laster aksjedata...

En bil er i utgangspunktet enten en privatbil eller en yrkesbil. For privatbiler skal ALLE kostnader dekkes privat og er ikke fra-dragsberettiget i regnskapet. For yrkesbiler skal ALLE kostnader føres i regnskapet og bilen skal være aktivert for avskrivninger i regnskapet (evt. kan bilen være leaset).
Hva skal skje dersom man bruker en privat-bil i jobben eller bruker en yrkesbil også privat?

Bruk av privat bil i ansettelses-forhold, også i egne AS

Disse kan få skattefri kjøregodtgjørelse basert på faktisk kjørte km i jobben, den skattefrie satsen reduseres i 2016 og blir kr. 3,80 (2015: 4,10) for kjøring 0-10 000 km.
Vær obs på dokumentasjonskravene.

Næringsdrivendes bruk av privatbil i næring:

Hvis du bruker din egen privatbil i næringsvirksomheten, og antall kjørte km i næringen ikke overstiger 6 000 km pr kalenderår, kan du få fradrag etter sats, som for 2015 er kr. 4,10. Satsen for 2016 er ikke satt ennå.

Yrkesbil brukt privat:

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 293 200 (2016) og 20 % av overskytende. Grunnlaget ved beregningen er 100 % av bilens listepris som ny, men for biler eldre enn 3 år per 1.jan, eller skattytere som har yrkeskjøring over 40 000 km i året, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 % av bilens listepris som ny. For el-bil er utgangspunkt i bare 50 % av bilens listepris som ny.

Næringsdrivendes private bruk av yrkesbil:

Fordel ved privat bruk av yrkesbil for nærings-drivende fastsettes til maksimalt 75 % av de totale kostnadene for bilen. Kostnadene skal inkludere 17 % avskrivning eller kostnad for leasingen. Dersom det er mer gunstig brukes sjablongreglene ovenfor.

NY REGEL FRA 2016

Det blir nye regler om fordelsbeskatning for biler som fyller vilkårene for varebil kl. 2 og lette lastebiler, det må være et tjenstlig behov for at bilen skal være yrkesbil.
Fordeles kan beregnes på en av to måter fra 2016:
bil-skattMetode 1:
Verdsettelse basert på redusert listepris:
På grunn av redusert brukskvalitet reduseres listeprisen med 50 %, begrenset til kr 150000,-.
Eks:
Bil med listepris kr. 500 000 registrert som varebil kl 2, bilen er eldre enn 3 år den 1/1.: kr. 500 000 x 0,75 – 150 000 = kr. 225 000.
Til beskatning kr. 225 000 x 30% = kr. 67 500.
Metode 2:
Verdsettelse basert på antall km kjørt privat.
For å kunne bruke denne metoden må kjøring dokumenteres med elektronisk kjørebok.
Privat kjøring i km x kr. 3,40, legges til inntekten.
Kilde: http:www.sagarr.no