• Laster aksjedata...

Knapp to millioner dansker er medlem av Sykeforsikringen «Danmark». Har du svakt syn, dårlige tenner og et skrantende helse, er det en god forretning. For flertallet – primært yngre med godt helse – er det likevel en unødvendig utgift. SYKEFORSIKRING: Nesten to millioner danskere betaler av egen lomme for å være medlem av Sykeforsikringen «Danmark», og for gjennomsnittlige medlemmer er det en dårlig forretning. De betaler nemlig mer for forsikringen, enn de mottar i tilskudd til medisin, tannlege, kontaktlinser, behandlinger m.v. Men hvem er det så, det med fordel kan betale til Sykeforsikringen «Danmark» kvartal etter kvartal? Og burde du overveie av skifte gruppe eller helt melde deg ut? Det gir vi noen fingerpek om. Men først en kort beskrivelse av konseptet bak Sykeforsikring «Danmark». Sykeforsikringen er en privat brukersbetalingforsikring, som ikke skal gi over skudd. Forsikringen yter i bunn og grunn et vennlig, løpende tilskudd til fortrinnsvis små og nødvendige utgifter. Målsettingen er, at ca. 90 % av premiesinntektene betales tilbake til medlemmene, mens resten bl.a. går til administrasjon. Og heri ligger det grunnleggende problemet. «Med en tilbakebetalingsprosent på 90 kan man som utgangsspunkt ikke forvente å dra økonomisk fordel, så sett heller penger i banken», fastslår helsesøkonom Jakob Kjellberg fra Institutt for Helsestell. Han poengterer, at de friske menneskene, som fortrinnsvis er medlemmer, nødvendigvis må bruke briller og/eller kontaktlinser samt ha bruk for regelmessig tannlegehjelp for bare å få en rimelig andel av penger tilbake. Når alt kommer til alt, så er det kombinasjonen av den enkelte graden av forsiktighet/ønske om imøtegåelse av risiko for utgifter til helsesytelser kombinert med viten om egen framtidig helsestilstand, som i siste ende avgjør om Sykeforsikringen «Danmark» er en fordel. Optimer din medlemskapet. Når det for flertallet er en skitt forretning, er det derfor ytterst relevant å se på seg selv og forsøke å optimere et evt. medlemskap mer muligt. De relevante spørsmålene er dels, når man skal melde seg inn for å øke sannsynligheten for å få mer enn gjennomsnittet, dels når man mer optimalt skifter gruppe, når man først er medlem. Som medlem kan man nemlig være medlem av flere forskjellige grupper med hver sin dekningsprofilen. Sykeforsikringen «Danmark» ønsker ikke å offentliggjøre statistikk over erstatninger splittet på aldersgrupper. Det kunne ellers ha gitt et godt fingerpek om når det gjennomsnittlig er en god ide å melde seg inn – under forutsetning av at man oppfyller helsesbetingelsene. Men vanlig sunn fornuft og et par beregninger kan gi et fornuftig svar. Hvis man antar at man får bruk for flere og flere helsesytelser, jo eldre man blir, så gjelder det om å melde seg inn så sent i livet som mulig. På den annen side skal man likevel ikke vente for lenge, da det er en rekke helseskrav, man skal leve opp til. Venter man for lenge, kan løpet derfor vise seg å være kjørt. Den problematikk har Sykeforsikringen «Danmark» tenkt på, da det har en særlig gruppe, Basis-Sygeforsikringen, hvor man ikke får erstatninger, men betaler 380 kroner om året (2007-satser) for at man frit kan skifte til en av de gruppene som gir erstatning, uten å avgi fornye helseserklæring. Basisgruppen er dermed en opsjon på senere erstatningsgivende medlemskap. Meld deg inn etter de 35 årene Sykeforsikringen «Danmark» opplyser at det gjennomsnittlige forløpet er innmelding omkring de 30 årene i forbindelse med medisinkrevende barn kanskje kombinert med behov for briller/kontaktlinser supplert med tilskudd til de to årlige tannlegebesøkene. Det gir et gjennomsnittlig medlemskap, som løper i ca. 45-50 år ved en gjennomsnittlig levetid på 75-80 år. Under antakelse av et stigende behov for helsesytelser med stigende alder samt den gjennomsnittlige erstatningsprosenten på 90, så betyr det at man så vid mulig bør utsette innmeldingen med minst 10 % i forhold til den «normalen». dvs. at man først bør melde på seg etter det fylte 35 år – under forutsetning av at man kan oppfylle helsesbetingelsene. Dermed øker man sannsynligheten for å kunne få mer ut av forsikringen enn gjennomsnittet. Det gjelder generell, at jo lengre man venter, jo større blir sjansen for at man kan tjene kontingenten hjem igjen. Likevel er aldersgrensen ved innmelding 60 år. Hvis man ikke tør vente og for øvrig er frisk, så kan man tegne Basis-Sygeforsikringen og løpende vurdere når det kan betale seg å skifte til en av de erstatningsgivende gruppene. Sykeforsikringen «Danmark» ble dannet i 1973. Det er et gjensidig selskap, som eies av medlemmene. Ved årsskiftet 2007 hadde foreningen ca. 1,95 millioner medlemmer. Omkring 30.000 dansker forlater Sykeforsikringen «Danmark» hver år. Halvdelen på grunn av dødsfall, den annen halvdelen som følge av utmelding. Det er primært unge, som flytter hjemmefra og dermed melder av sykeforsikringen. Barn er gratis med i foreldres forsikring, inntil de fyller 16 år.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.