• Laster aksjedata...
Spørsmål:
 Kort og godt: Er det ikke på tide å forlange en offentlig kredittvurdering når forbrukslån ønskes?
Svar:
Det er mange som ønsker å innføre et gjeldsregister i Norge for å styrke kredittvurderingen. Ved siste høringesrunde om dette, var flertallet av høringsinstanser for det. Også Finansieringsselskapenes forening, Finans Norge, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Og Norge var ganske nær ved å få de nødvendige prosessene i gang høsten 2013. Den gang ble det stanset i budsjettprosessen, fordi ny regjering med Høyre og FrP ønsket å se på andre mulige innretninger av selve gjeldsregisteret. Vi venter utålmodig på neste trekk