• Laster aksjedata...

De finansielle markedene tilbyr en «gratis» forsikring, som i mange tilfeller er et bedre alternativ enn dyre forsikringer i form av garantiobligasjoner.
Det er ikke bare på skiløypene, De risikerer å brekke armer og bein. De finansielle markedenes opp- og nedturer er også farlige for helsen. Har De i likhet med reiseforsikringen kjøpt forsikring til formuen?
Aktiemarkedets bratte nedtur og det siste halve året har betydd røde øyne og dårlige mager hos en del investorer. Som medisin mot disse ubehagelige opplevelsene tilbys diverse investeringsprodukter med garanti og forsikringsordninger innesbygget.
Mange investorer betaler imidlertidig en stor forsikringspremie, som de reelt sett ikke har behov for.
Utbytter uten risiko?
Ønsket om en investering med et høyt utbytte uten risiko har fått mange investorer til å investere i garantisobligasjoner, hvor man er sikret hovedstolen ved utløp av investeringsperioden.
Garantien koster typisk i form av høye kostnader til utstedelse av produktet, kjøp av garanti/forsikring og manglende rente i investeringsperioden. Disse forhold og produktenes kompleksitet har medført skarp kritikk fra bl.a. nasjonalbanken og sensest et forbud mot disse produktene i Norge.
Det gratis alternativet
En slavrisikoportefølje med 30 prosent aksjer og 70 prosent obligasjoner vil med en 5-årig investeringshorisont inneholde en innesbygget forsikring via den store obligasjonsandelen. Sammenlignet denne investeringen med en garantiobligasjon hvem sin kursutvikling avhenger av utviklingen på aksjemarkedet, vil kostnadene til garantien i langt de fleste tilfellene være spill av penger.
Et eksempel kan illustrere hvordan en lavrisikoportefølje i mange tilfeller kan være et godt alternativ til en desidert garanti:
Utgangspunktet er en privat investor med positiv kapitalinntekt som beskattes med 28 prosent av sin aksjeinntekt. Garantiobligasjonen tilbys til kurs 103. Deltagelsesgrad 100 prosent (investor får den fulle stigningen på aksjemarkedet). Løpetid 5 år.
Aksjer skal falle ca. 12 pct.p.a. over de neste 5 årene svarende til et samlet kursfall på ca. 50 prosent for at garantiobligasjonen er bedre enn en lav risikoporteføljen.
Laver risikoportefølje har følgende fordeler i forhold til garantiobligasjonen.
* Skatteoptimal med skattefrihet på kursgevinster på obligasjoner og lav beskatning på 28 prosent for aksjer. Garantiobligasjonen beskattes løpende med 59 prosent etter lagerprinsippet.
* Full fleksibilitet. Investeringen kan realiseres etter behov. Garantiobligasjonen skal typisk holdes til utløp.
* Innebygget «garanti» via fordelingen mellom aksjer og obligasjoner. Forsikringen i garantiobligasjonen trår først i kraft ved ekstreme kursbevegelser.
Sikkerhet på de finansielle markedene koster i form av et forventet lavere utbytte eller kostnader til forsikringspremier.
Før De kjøper forsikring bør De kikke etter det best tilbudet, som i mange tilfeller tilbys gratis ved en kombinasjon av aksjer og obligasjoner i en lavrisikoportefølje.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.