• Laster aksjedata...

Det tegner seg et ensartet bilde av bankTrelleborg forretningsmetode, hvor salg av aksjer i stort omfang er skjedd telefonisk og på bankens oppfordring. Likeledes fremgår det, at banken har anbefalt kjøp av aksjer for alle typer av midler: barnesparing, SP-midler, lånte midler m.v. Forbrukerrådet mener at bankTrelleborg har tilsidesatt sin forpliktelsen ifølge loven til å ta vare på kundenes interesse, når det gis rådgivning. Naturligvis skal en kjøper av en aksje selv forstå og kjenne risikoen. Loven forplikter likevel banken til å sikre at kjøpet så og si passer til kunden. Slik har Ole Hækkerup (S) stilt nærere spørsmål til erhvervs- og finiansminister Bendt Bendtsen, og statsråden har bedt Finanstilsynet undersøke saken nermer, i samråd med bl.a. Forbrukerrådet. På et møte i Finanstilsynet har vi lagt fram en gjennomgang av problemstillingene. Saken videre forløp tegner nå til å bli et gruppesøksmål, hvor Forbrukerrådet likevel ikke deltar. Vi henviser i stedet til aksjonærenes hjemmeside www.btaksjer.dk Endelig vil Finansinstitusjonklagenemnda dra stilling til om bankTrellebort eventuelle overtredelse av loven kan gi erstatning i de konkrete sakene, som anmeldes dit. Hvis man ønsker å klage over sin konkrete situasjonen, så skal man kontakte www.pengeinstitutankenaevnet.dk eller på telefon: 35436333. Lass mer om bankTrelleborg-saken Her er de 92 historiene, vi har fått inntil 11. februar kl. 9: (nyeste først) Hei Alle Ja jeg er også en av de små som har mistet de min spart opp penge, men for meg var det mange så jeg synes det er helt ok at man er sint like gyldigt hvor mange penger det er. Men vi viste jo alle at det var med en risiko når man er aksjonær det kan båter gå den en Elle Anne vei. Men skylden kan man ikke sette på vare kunderådgir, foe mange ak den har jo selv Viste-rett mange penge. Jeg syndes det er fordårligt at det er som bli skjelt ut. Jeg selv har vært kunde i banken over 20 år og vil da stadig beholde den da jeg alltid er blitt godt behandlet og det har alltid vært i Vemmelev. Selv om jeg er flyttet langt vekk beholder jeg den. SÅ ikke gi vi bankrådgiveren skylden vær søte ved dem de har det hårt nok like nå hvor det hel stå på. Det er intet, som er sikkert i verdenen, slett ikke når det svinger seg om økonomi. Det er ok å uttrykke sin frustrasjonen og utilfredshet på offentlige debattforumer, for bare på den måten man man få luftet sin vreden, men la vær med å la det gå utover sakesløse medarbeidere. Hvor mange tror reellt på at alle ansatt i bankTrelleborg har fått avhendet alle aksjene før det gikk gal og dermed har unngått å lide tap. Tror I at de sitter etter arbeidet nå, og fryder seg over at så mange gikk i fellen??? Alle er i samme båt og har derfor ikke ytterligere behov for å bli skjelt ut og usellt behandlet av alle som føler seg «snytt» av sin bankrådgiveren. En, som øyensynligt sitter i samme økonomiske situasjon som alle andre eks-aksjonærer av bankTrelleborg aksjer. Folk, som også har investert egne frie-, pensions- samt barnesparingmidler i bankens aksjer. Sansynligvis i størrelses orden, som langt overstiger de gjengse 20.000 kr., som de mange aksjonærene har. Utover det økonomiske tapet for dem og dem famile er det en del, som står å skulle miste arbeidsplassen pga. nedleggelse av arbeidsfunksjonen, et sted de kanskje har regnet med å skulle pensjoneres fra. Er det feil å tro på og være lojal overfor ens arbeidsplass. En arbeidsplass, som tross alt har bestått i over 150 år. Alle, som føler seg snytt, bedraget og likefrem tvunget til å bytte om/kjøpe bankens aksjer. Prøv at tenk Dere om innen I begyndr å bruke avangere fraser og minn på at en bank er en forretning, som alle andre forretninger, som overlever ved å tjene penge. Hvor mange finansinstitusjoner har ikke egne aksjer eller garantbevis, som tilbys kundene for å bringe utlånsrenten, forhøye innlånsrenten, få mulighet for gebyrfri ditt og datt. Alle finansinstitusjoner har egne samarbejds partner, som de får provisjon av, når det blir solgt noe til kundene. Typisk blir kundene ved bankskifte anbefalt å få lagt om nåværende kredittforeningslånene dels for å få en pose penger i hånda med det samme, men i samme åndedrag blir likt eksisterende kredittforening skiftet ut med den nye bankens egen samarbejdskredittforeningen. Har du ikke lyst til å få et forsikrngstilbud med en årspremie, hvor det spares et par hundre, igjen en samarbeidspartner. Hos frisører, hvor man egentlig bare skal ha en vask og klip, blir man anbefalt sjampo, balsam, hårprodukter artigt nok bare av typen som salongen markedsfører eller bruker som leverandører. Du har litt tørr hårbunn, så du skal bruke denne her sjampoen 2 ganger om uken. En føning til 100 kr., en hårkur mot tørre spisser til 150 kr. og man går gladelig derfra med en følelse av å være blitt gitt service godt. Tro meg, frisører er provisjonslønnet. Ringer man til TDC 118 koster det 5 kr. for å ringe opp og etterfølgende 10 kr. i minuttet for opplysningen på ett eller annet nummer, som man kan finne i telefonkatalogen eller på nettet. Tror I at det er for Dere skyld, at det likevel spørres inn til «om det er annen hjelpes med, når det fra start blir presisert, at det bare ønskes opplysning på ET nummer. Og hvis DERE tror at taksameteret stopper, når det blir stilt ut til den automatiske stemmen, som opplyser om det ønsket nummeret må DERE tro om igjen. Klokken tikker videre inntil oppkallet blir avbrutt av kunden. Skatt for den saks skyld betaler alle uten å kny. Fair nok, men penge, som det er betalt skatt av og legges til side til sparing, hvor mange klager seg over hvorfor det skal betales skatt igjen av renteinntektene. For å bli i bankverdenen kan det likestilles med gebyr. Hvorfor skal det betales «gebyr» til skattevesenet igjen av penge, som det er betalt «gebyr» for??? Hvorfor skal skattevesenet ha 28 % i «gebyr» for den gevinsten som tjenes på salg av aksjer, penge, som er betalt «gebyr» for en gang tidligere??? Hvor mange klager seg over at melken er blitt en krone dyrere i det lokale supermarkedet. Jeg vil våge den påstanden at alle forretningsdrivende vil forsøke å få mer mulig ut av sine varene, som mulig. Kundene vil som det mer naturlige prøven å få varen til minst mulig pris. Alle voksne individer har en selvstendig tankegang, så å påstå at man er blitt tvunget til å kjøpe aksjer opp til salget av banken er dicidere en listrik påstand. Alle forretninger anbefaler egne produkter og alle kan velge å si fra, og jeg kan ikke tro at en ansatt i f.eks. en klæsforretning anbefaler kunder til å handle i tøybutikken overfor, fordi kolleksjonen er bedre. Gjør I det??? Alle vet også at Aksjer er et høyrisko produkt med store utsving, som kan gi høy utbytte på kortsikt men med likeså høy risku for det motsatte. <1)>
De eneste jeg føler sympati for er dem, som har investert i bankTrelleborg aksjer i forbindelse med barnesparing, for det er synd for barna, med motsatt kan jeg saktens forstå hvorfor aksjen er blitt anbefalt, stadig med setningen jeg startet med i tankene. <2)>
En forretning, som har eksistert i over 150 år burde være solid og stabil. Hvis det likevel er lang tid til Hvis barnesparing utbetales kan utbyttet ved salg av aksjene langt overstige de vanlige innlånsrentene, som tilbys på disse produktene
Det burde være 2 sterke argumenter. Når det kommer til hvem, det har skylden, så er det bare en som kan klandres, nemlig innskyteren av barnesparingen dvs. inkl. meg selv. Jeg fikk anbefalingen, jeg kjente riskuen, jeg vurderte situasjonen og jeg tok beslutningen og investerte i aksjen og tapt et stort 5 sifferet beløp. Er jeg grisk, sikkert, for jeg ville ikke selge med mindre fortjeneste og slett ikke til en kurs under 250 og nå vil jeg være glad for en tvangsinnløsingskurs på over 59,3. Hvis det ikke er komisk, så vet jeg ikke hva. Fin nok, at det blir etablert en forening, som består av minoritetssaksjonærer i bankTrelleborg, som kjemper for tvangsinnløsing gyldighet samt innløsningskursen. Med en egenkapital på 1.6 mill. kr. håper jeg ikke at det foreningen knekker eller taper en eventuell rettssak, for så vil det være det samme som alle 5.500 eks-aksjonærer som medlem har kjøpt en aksje til kurs 300, hvoretter det blir tvangsinnløst til kurs nul. Jeg har kjøpt og spist mine tutekjeksene og kommer også over det, for jeg og min familien er stadig sund og friske og det er det viktigste. Det siste jeget vil gjøre er å la min vreden og frustrasjon gå utover min bankrådgiveren i tillegg miste tilliten. Personen har det bestemt heller ikke for praktisk, og begivenheten har bestemt heller ikke gjort personen til en dårlig rådgiver. Jeg vil ikke anbefale Dere andre til noe som helst, men bare la et spørsmål stå åpent. Hvis DERE tror at tingene blir bedre ved å skifte finansinstitusjon som følge av begivenheten og tror at det nye finansinstitusjonen og dens rådgiverne blir bedre, så er det Dere egen valget.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.Sponset av Hjemmeside