• Laster aksjedata...

 
Etikk og økonomi
Av:
Frode Nyeng
Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet
mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet.
«Etikk og økonomi – en innføring» dekker behovet for en grunnleggende innføringsbok i etikk for de økonomisk/administrative studier, men er også utfordrende lesning for alle
samfunnsengasjerte mennesker.
Klikk her for mere informasjon og omtale.