• Laster aksjedata...

EU Kommisjonen har nettopp offentliggjort vårsprognosen for 2007 og 2008, og oppjusterer høstens forventning til veksten med en halv prosent fra 2,4 prosent til 2,9 prosent i 2007. Selv om veksten i euroområdet er litt mindre, forventer Kommisjonen fortsatt solide vekstrater på 2,6 prosent i år og 2,5 prosent i 2008.
Aktuell økonomisk analyse av sjeføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv
Årsaken til oppjusteringen er, ifølge Kommisjonen, stigendee investeringene og et solid privatforbruk som hovedsakelig skyldes en meget positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Siste år fordoblet veksten i sysselsettingen til 1,5 prosent hvilket er den største veksten siden 2000 med 3,5 mill.er nye arbeidsplasser.
Kommisjonen forventer en stigning på gjennomsnittlig 1,25 prosent i sysselsettingen i EU i år Det vil resultere i 9 mill.er nye jobber over den treårige perioden 2006-2008 og bringe den europeiske arbeidsløsheten ned på 6,7 prosent (6,9 prosent i euro område). Vi skal tilbake til 90 for å finne tilsvarende lave vekstrater.
Den positive utviklingen i Europa kommer som sagt ikke bare fra de «nye» EU land som naturligvis nyter godt av en sterk «catch up» effekt hvor investeringene økes markant, utviklingen går sterkt og vekstratene ligger betydelig over det de «gamle» EU land kan prestere. Arbeidsløsheten faller fortsatt i Tyskland, i 2007 forventes arbeidsløsheten å nå 8,7 i år mot over 10 prosent siste år, og Dansk Erhverv forventer at Tyskland igjen i år vil holde en vekstrate på 2,5 prosent, godt over trend på.
Oppjusteringen fra Kommisjonen skulle være godt nyt for de danske virksomhetene, som nyter godt av høyere vekst i Europa, som avtar langt størstedelen av den danske eksporten produksjon. Problemet er bare, at Danmark ikke får glede av det massivt forbrukerdrevne oppsvinget Det siste åren med stor kapasitetspress og uten mulighet for å skaffe den nødvendige arbeidskraften har tvunget mange virksomheter til å skrue ned for blusset og avvise nye ordrer.
Etterspørselen etter danske produkter er altså i den grader til stede, men de danske virksomheter har ikke kunnet følge med etterspørselen Konsekvensen er, at veksten i dansk eksport ikke forventes å stige i det omfanget den økonomiske prognosen for hele EU kunne indikere. Dansk Erhverv forventer en vekstrate i eksporten på 6 prosent i år noe som da stadig er en pen vekst, bare ikke sett i lyset av det store potensialet det er i europeisk økonomi.
70 pct. eller 381 mia. kr. (2006) av den danske eksport handles i EU, og en oppjustering av veksten skal smitte av på dansk økonomi. Kapasitetspressen har satt Danmark i en uheldig situasjon. Importørene av danske varer har vært nødsaget til å finne nye leverandører hvilket betyr tapte markedsandeler. De markedsandeler kan være vanskelige å gjenvinne og krever hardt arbeid fra de danske virksomhetene. Det krever dels en markedsføringsinnsats, og dels nytenking. Det er tvilsomt om alle de tapte markedene kan gjenvinnes. Det er særdeles tvilsomt om den relative andelen av eksporten til Tyskland kan økes til 20 prosent igjen. I stedet skal virksomhetene satse på andre marked, f.eks. de nye medlemmene av EU i Øst-Europa. F.eks. er meget av den tyske produksjonen, som de danske virksomhetene leverer til rykker mot øst hvor produksjonsomkostningene er billigere