• Laster aksjedata...

Avgiftene på alkohol varierer meget i de forskjellige EU-landene, og det er i særdeleshed et emne, som kan dele EU-utsendingene.
Onsdag forkastet EU-utsendingene en betenkning, som ønsker å skifte ut minimumsavgiftene med en atferdskodeks, hvor medlemslandene skal forsøke å nærme seg gjennomsnitts EU-nivå.
Forslaget blir nå sendt tilbake til utvalget.
I forhold til spørsmål om skatter og avgifter har Parlamentet bare høringsrett.
I 1992 besluttet de den gang 12 EU-medlemsland å fastsette minimumsnivå for punktavgiftene på øl, sprit og andre alkoholiske drikker unntatt vin.
Formålet med det var å redusere de konkurransevridningene som var avledet av de meget forskjellige avgiftsnivåene i landene.
Kommisjonen ønsker nå, at disse minimumsnivåene (som ble sett som absolutte størrelser ikke som prosent) skal forhøyes i takt med inflasjonen.
I en betenkning av Astrid LULLING (Epp-Ed, LU), som ble forkastet onsdag, argumenterte utvalget for Økonomi og Valuta for at minimumssatsene ikke har ført til at landenes avgifter har nærmet seg hverandre, og at de derfor bør droppes.
I stedet foreslo EU-utsendinger en atferdskodeks, som skulle motivere de medlemslandene som som f.eks. Danmark og Sverige har avgifter, som er over gjennomsnittet, til i første omgang å fryse fast avgiftene for deretter å senke dem.
Medlemsland, som har avgifter under gjennomsnittet, skulle omvendt oppfordres til å forhøye sine punktavgifter for å sikre at landene treffer et noenlunde felles nivå.
I begge tilfeller kan medlemslandene ta med sin allmenne økonomiske situasjon i betraktning, noe som vil gjøre de landene som ønsker å leve opp til kriteriene for euroen, i stand til forhindre sin inflasjon i å stige ved rask å heve avgiftene på alkohol.
Blant annet den sosialdemokratiske gruppen gikk fortsatt inn for å bevare minimumsavgiftene, og etter en rekke motsattrettete avstemninger i salen ble den samlete betenkningen forkastet.
Tyskland er ett av de landene hvor avgiftene, ifølge Kommisjonen, vil bli satt opp, men det vurderes ikke å få den store innvirkningen på grensehandelen, da de danske avgiftene stadig vil være tre ganger høyere enn de tysker.
I forhold til skatter og avgifter, har Parlamentet bare høringsrett, og enhver beslutning om enten å avskaffe, forhøye eller senke minimumstakstene for punktavgiftene vil kreve enstemmighet blant medlemslandene i Råden.
Betenkningen vil nå bli sendt tilbake til fornye behandling i utvalget.