• Laster aksjedata...

For to måneder siden innførte Slovenia som det 13. landet offiselt euroen.
I siste uke søkte Malta sammen med Kypros offiselt om å kunne tre i inn myntfoten fra neste år.
Mens nye medlemmer slik nærest står i kø for å slutte til seg, holdt EU-utsendinger og nasjonale parlamentarikere i siste uke en to-dages debatt om euroen.
Debatten fokuserte på økonomisk vekst, bekjempelse av arbeidsløshet og EU-medlemmenes behov for en tettere koordinering av sin økonomiske politikk.
Formannen for den Europeiske Centralbank og dermed mannen, som har ansvaret for å koordinere Europas økonomiske politikk, Jean-Claude Trichet, tilbød et sterkt forsvar av den felles valutaen.
Han beskrev euroen som en «troverdig myntfot» og sa, å «få av oss trodde det mulig, men den er en stor suksess».
Likevel tilføyde han at EU er nødt til å ferdiggjøre sitt indre felles marked spesielt på serviceområdet samt å forbedre fleksibiliteten i arbeidsstyrken.
Pöttereing oppfordrer alle land til å innføre euro
Parlamentets formann Hans-Gert-Pöttere-ing kaller euro-prosjektet en «suksess» og oppfordrer alle EU-medlemmer til å slutte til seg.
For øyeblikket er Danmark og England ikke med, mens alle de landene som er trådd inn i EU i 2004 og 2007 er forpliktet av opptakstraktaten til å innføre euro.
Pöttereing oppfordret også til at den europeiske sentralbankens uavhengige valutapolitikken skulle bevares.
I november siste år utarbeidet EUs statistiske avdeling en særlig «Eurobarometer-undersøkelse», hvor folk ble spurt om sin oppfatning av euroen fem årer etter dens innføring.
Et flertall – 59 % sa at de «ikke hadde problemer» med å benytte sedler og mynter, mens 48 % mente at innføringen av euroen var «fordelaktig».
Begeistringen var mest tydelig i Irland og Finland.
Nobel-prismottaker i økonomi kaller euroen en «troverdig valuta»
Det var det politiske aspekten av euro-samarbeidet, som bekymret Pervenche Berès, formann for Parlamentets utvalg om Økonomi og Valuta.
Hun sa at de nasjonale parlamentene og Europaparlamentet skulle samarbeide tett om økonomiske anliggender på den globale scenen.
Nobel-prisvinneren i økonomi Joseph Stiglitz sa under høringen at «den økonomiske globaliseringen er nådd mye lengre enn den politiske globaliseringen».
Han lykkønsket euroen med at den hadde etablert seg som en «troverdig valuta».
Tross det advarte han om at «veksten innenfor euro-sonen ikke har vært så stor, som den kunne ha vært, ettersom det har vært for sterkt fokus på å senke inflasjonen».