• Laster aksjedata...

Europaparlamentet bakker opp om Rådets anbefaling av Jürgen Stark til nytt medlem av ECBs ledelse.
Parlamentet kunne bekrefte Starks faglige kompetanse samt hans åpenhet i forhold til Europaparlamentets rettigheter.
15. februar 2006 anmodet Råden Europaparlamentet om en uttalelse om utnevning av Jürgen Stark til medlem av Den Europeisk Sentralbanks ledelse for en embetsperiode på åtte årer.
Utvalget avholdt deretter 18. april 2006 en halvannen times høring med Stark, hvor denne avga en innledende erklæring og deretter svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ifølge Økonomi-og-Valutautvalgets medlemmer fremgikk det av drøftingen, at Jürgen Stark er overbevist europeer og en kompetent person, som føler seg forpliktet av kravet om ECBs uavhengighet og av målsettingen om å fastholde prisstabilitet.
Utvalgets medlemmer konstaterte også at høringen særlig var nyttig, fordi den viste Starks klare holdning på det valutapolitiske området.
Jürgen Starks CV:
1973-1978:
Forskerassistent, Hohenheim Universitet
1978-1988:
Referent i det tyske finansdepartementets avdeling for økonomisk politikk
1982-1983:
Førstesekretær i Forbundsrepublikken Tysklands permanente representasjon i GATT, Genève, Sveits
1988-1992:
Leder av avdelingen «Foreign Trade and Payments, Money and Foreign Currency, Financial Mærkets», forbundskanslerens kontor
Oktober 1992:
Leder av det tyske finansdepartementets underavdeling for nasjonal valutapolitikk, kapitalmarkedspolitikk, Tyskland som et nasjonal rom, låner
1993-1994:
Leder av det tyske finansdepartementets underavdeling for internasjonale monetære og finansielle forhold, finansielle forhold i EU
1995-1998:
Statssekretær i det tyske finansdepartementet og personlig rådgiver for forbundskansleren vet forberedelsene til G7-toppmøtene
September 1998-april 2002 Visedirektør for Deutsche Bundesbank (1. periode);
medlem av den tyske sentralbankens ledelse;
stedfortreder for direktøren i ECBs styresråd
Mai 2002 til dato:
Visedirektør for Deutsche Bundesbank (2. periode);
ansvarlig for internasjonale relasjoner og intern revisjon;
stedfortreder for direktøren i ECBs styresråd
Siden juni 2005:
Æresdoktor ved det økonomiske fakultetet på Eberhard Karls universitet i Tübingen