• Laster aksjedata...

Råden vedtok i våren 2003 enstemmig et nyt energibeskatningsdirektiv, som utvider grunnlaget for EUs minimumssatser til også å omfatte kull, naturgass og elektrisitet. Tidligere var bare mineralolje omfattet herav.
Direktivet reduserer den konkurransevridningen som ellers har eksistert mellom EUs medlemsstater som følge av forskjellige energibeskatningsniveauer. Energibeskatningsdirektivet følger den modellen som det danske formannskapet utarbeidet i høsten 2002.
For Danmark medfører direktivet bare mindre justeringer i den nasjonale lovgivningen. Direktivet minsker konkurransevridning for danske virksomheter på det indre markedet, fordi andre medlemsstater skal respektere minimumsafgiftsniveauen. Danmark kan med direktivet samtidig forvente en mer forutsigbar og dermed lettere statsstøttebehandling på energibeskatningsområden.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.