• Laster aksjedata...

13. september 2010

BRF-kreditt tar nå konsekvensen av den store usikkerheten omkring rentene og tilbyr et nytt lån til boligeierne som både gir glede av de aktuelt lave rentene og samtidig et tak over hvor hardt man kan bli rammet av en framtidig rentestigning. Med et Kort Garantilån er du sikret at renten din ikke kan overstige 4 prosent helt frem til 1. oktober 2016

En ytterligere fordel ved Kort Garantilån er at lånet har en variabel rente som fastsettes hvert halve år. Det betyr at når renteutviklingen overrasker ved å falle, så får man glede av dem falle renter i form av en lavere ytelse. Tilsvarende har lånet innebygget en forsikring som sikrer at man som boligeier max. kommer til å betale 4 prosent i rente inntil 1. oktober 2016. Det gir trygghet for boligeierne.
Du har også mulighet for avdragsfrihet
BRF-kreditt tilbyr lånet med opp til 10 års avdragsfrihet. Det betyr at lånet er interessant for mange nye boligeiere pga. de korte, lave renter og muligheten for avdragsfrihet, siden det er så mange utgifter knyttet med å være nybakt boligeier. Etter 1. oktober 2016 opphører rentetaket, og lånet blir til et tradisjonelt rentetilpasningslån. Etter 10 år er det hos mange familier erfaringsmessig litt mer luft til at man kan greie at renten over tid går opp og ned. I hvert fall giver Kort Garantilån mulighet for at man kan ta renteutviklingen avslappet og komme på plass i sitt nye hjem.
Renteutviklingen har stor betydning for valg av lån
All erfaring viser at renteutviklingen har stor betydning for de boliglånene vi velger. I hvert fall like, når vi kjøper bolig. Mange boligeiere bruker tid på å sette seg inn i hva som er det riktige, når det skal skrives skjøte, tas opp lån mv., men deretter er det mange, det så å si’ slipper tøylene’, og i stedet konsentrerer seg om hvor møblene skal stå. Det skyldes at det er snakk om vanskelig stoff, og at sannheten skal fram, kanskje også litt kjedelig stoff.
Framtiden er vanskelig å spå om
Generelt er det svært vanskelig å spå om rentene. Det har vist seg atskillige ganger gjennom historien. Det avholder likevel ikke økonomer og andre godtfolk fra å ha en holdning til renteutviklingen. Aktuelt er rentene falt til historisk lave nivå til glede for de mange boligeierne som har rentetilpasningslån. De siste parene måneder, har rentene riktignok overrasket ved å falle mye mer, enn de fleste hadde trodd var mulig. Men når nå rentene er så lave, så er det større sannsynlighet for at utviklingen vil vende, og vi vil begynne å se stigende renter igjen.