• Laster aksjedata...

Mange mener at man får god karma av å hjelpe andre. At hvis man bruker penger på andre så vil man motta det samme eller mer tilbkae. Det er det som er karma, at man høster som man sår.

Hvis dette stemmer vil det lønne seg å bli Plan fadder eller fadder i en annen organisasjon. Man gir hver måned en sum penger til et fattig barn i et utviklingsland og da skal man, ifølge karmateorien, få det samme eller mer tilbake på annet vis.

Det er jo forlokkende det, hjelp andre og få igjen pengene 🙂 Men selv om tanken er morsom så går det an å bli fadder uansett om teorien er riktig eller ikke. Det er en veldig god gjerning man gjør og man hjelper mennesker i andre land, som ikke er så bra stilt, til å kunne få en utdannelse, et verdig liv og ikke minst, muligheten til å skaffe seg en ok inntekt og få en god personlig økonomi.

Klikk her for å bli fadder og hjelpe noen som virkelig trenger det. I et barns lille verden er du den store helten.