• Laster aksjedata...

Offentliggjort 15.06.11 kl. 17:52

Statsbankerott er, når et land ikke overholder sine finansielle forpliktelser.

– Det finnes ingen internasjonalt etablerte regler, og derfor kan et land som er rammet av statsbankerott, i vid utstrekning gjøre det det vil.

– Det er med andre ord landet selv som «velger» å gå bankerott.

– Når landet ikke lengre ser seg i stand til å betale gjelden sin, vil det som regel forsøke å få en del av gjelden ettergitt og deretter kjøre videre med en mindre gjeld.

– I praksis er det imidlertid to andre muligheter: Enten kan landet gå til Det Internasjonale Valutafond (IMF) og be om et lån og deretter forsøke å arbeide seg ut av gjelden. Eller også kan det nekte å betale gjelden sin.

– Både Thailand, Korea og Indonesia er eksempler på land som har mottatt lån og arbeidet seg gjennom dype kriser, mens Russland, Island og Argentina alle har nektet å betale gjelden deres.

– I Argentinas tilfelle slapp landet etter mange og lange forhandlinger med kreditorene sine med å betale 45 prosent av den samlede gjelden.

– Også Danmark har opplevd en statsbankerott. Det skjedde i 1813, etter at staten hadde trykket altfor mange pengesedler. Bankerotten medførte at det ble opprettet en ny seddelbank: Riksbanken.