• Laster aksjedata...

Med flytende rente kan banken når som helst endre renten med seks ukers frist.
Har du inngått avtale om fast rente, kan renten ikke endres i bindingsperioden. Hvis du innfrir lånet før bindingsperioden er utløpt vil det blir beregnet overkurs eller underkurs. Overkurs skyldes at tilsvarende renter har falt, og betyr at du må betale ekstra for å innfri lånet. Underkurs skyldes at tilsvarende renter har steget, og betyr at du oppnår en gevinst.
 Ordliste:
Inflasjon: Brukes som oftest om høy og vedvarende prisstigning. Når prisene på varer og tjenester stiger, faller verdien av penger. Med en inflasjon på 4 prosent vil en handlekurv som kostet 100 kroner i fjor koste 104 kroner i år.
Realverdi: Verdi justert for inflasjon. Hvor mye er en hundrelapp verd neste år, regnet i dagens pengeverdi, hvis inflasjonen blir 4 prosent? Svaret er litt over 96 kroner.
Løpetid: I denne sammenheng et annet uttrykk for nedbetalingstid. Hvor lang tid du bruker på å betale ned et lån.